2012-06-07 06:00Pressmeddelande

Unik potential i Stockholms skärgård uppmärksammad när regeringen väljer framtidens svenska besöksdestinationer

null

Stockholms skärgård är en av fem utvalda destinationer när regeringen satsar 60 miljoner kronor på hållbar destinationsutveckling. Detta är mycket välkommet beslut som tillför stora möjligheter i ett område med stor potential och utvecklingskraft, säger parterna bakom ansökan.

Det är en lång rad aktörer i Stockholms skärgård som samlats i en gemensam projektansökan i avsikt att på ett hållbart sätt utveckla Stockholms skärgård. Bland dessa finns skärgårdskommuner, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen, Öppen Skärgård, SIKO och flera tunga privata aktörer i skärgården.

-     Det är naturligtvis väldigt roligt att den samverkan som vi dragit igång nu lett fram till en fördjupad satsning på att utveckla skärgården. Här finns mycket goda möjligheter att förlänga besökssäsongen och attrahera fler internationella besökare, men naturligtvis också fler svenskar och Stockholmare, säger landshövding Chris Heister.

I destinationsutvecklingen av skärgården har Stockholms stad en viktig roll som länk till skärgårdsupplevelser både på fastland och på skärgårdens öar – där Vaxholm, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Dalarö, Sandhamn, Grinda och Utö är några av de starkaste områdena.

-     Stockholm växer som besöksmål och det är viktigt att kunna erbjuda skärgården som komplement till storstadsupplevelsen. Vi välkomnar beskedet från regeringen som innebär ett välkommet tillskott i det arbetet som vi påbörjat säger Ulla Hamilton (M), näringslivs borgarråd i Stockholms stad.

En av utgångspunkterna i den utlysning som regeringen gjort är en hållbar utveckling. Hållbarhetsfrågan är central för Stockholms skärgård, avseende hanteringen av skärgårdens unika natur- och kulturmiljö, men också med avseende på att bygga en ekonomiskt och socialt hållbar miljö som stärker möjligheterna att bo och leva i skärgården.

-     En bra utveckling av turismen är avgörande för jobb och livsmöjligheter i skärgården, och vi ser stora möjligheter i besöksnäringen. Vi ska inte skapa massturism i känsliga områden, utan jobba för förlängda säsonger och en trygg och stabil utveckling i samverkan med lokala aktörer, säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson (C).

Projektansökan har gjorts av Stockholms stads marknadsföringsbolag Stockholm Visitors Board (SVB) som kommer att äga och driva projektet. SVB är en av parterna i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsstrategin, samt projektägare i skärgårdsregionens förstudiearbete avseende utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård.För ytterligare information om projektansökan, kontakta

 Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board
Tel: 08-508 285 50

 Erika Rosander, projektledare Skärgårdsstrategin – en förstudie
Tel: 070-815 94 04

Presskontakter

Håkan Filipsson, pressansvarig M-rotlarna
Tel: 076 - 12 29 201, 08 - 508 29 201

Olle Castelius, presschef Länsstyrelsen i Stockholms län
Tel: 08-785 45 50, 076-785 45 50

Karin Ernlund, landstingsrådssekreterare
Tel: 08/070 737 41 69

 

Stockholm Visitors Board arbetar med att marknadsföra Stockholm som besöksort för privat- och affärsresenärer samt med att erbjuda turistservice. Syftet är att öka resandet och att medverka till att företagsmöten, incentiveresor, kongresser och evenemang förläggs till Stockholmsregionen.

Marknadsföringen sker under Stockholmsregionens gemensamma varumärke Stockholm - The Capital of Scandinavia. Detta görs bl.a. via ett antal partnerskap/nätverk med intressenter inom besöksnäringen. Målet är att Stockholm ska utvecklas till Europas ledande hållbara besöksdestination och att bli en stad i världsklass till år 2030. Stockholm Visitors Board är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som ägs av Stockholms stad.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand