2013-02-07 10:22Pressmeddelande

Ulla Hamilton (M): Stockholm står för en tredjedel av landets gästnätter

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholm är fortsatt motorn i Sveriges besöksnäring och antalet gästnätter fortsätter att öka, trots den globala ekonomiska oron. Det visar ny statistik från Stockholm Visitors Board/Stockholm Business Region.

– Med närmare 11 miljoner gästnätter årligen är Stockholm ett av de populäraste resmålen i Europa. Stockholm attraherar många besökare, möten och kongresser även i vikande konjunktur, säger Ulla Hamilton (M), ordförande i Stockholm Business Region.

Enligt statistiken står Stockholm för närmare en tredjedel av antalet internationella gästnätter i Sverige. Under 2012 gjordes 3,5 miljoner internationella gästövernattningar, vilket är en ökning med 1,6 procent. Samtidigt minskade antalet internationella gästnätter i riket som helhet. Stockholm Business Region arbetar inom ramen för Stockholmsstrategin tillsammans med både privata och offentliga intressenter inom besöksnäringen för att utveckla Stockholm som besöksdestination året runt.

– För att Stockholm ska fortsätta växa och stärka sin internationella konkurrenskraft måste vi attrahera ännu fler besökare till Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), ordförande i Stockholm Business Region.

Presskontakt:Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt.
Genom M-pressjour 08-508 29 222.


Slutsatser i nya statistiken i korthet:

  • Under 2012 gjordes 10,8 miljoner gästnätter i Stockholms län, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2011 och en fördubbling på tio år.
  • Under 2012 gjordes 3,5 miljoner internationella gästövernattningar, vilket är en ökning med 1,6 procent. Tysklandär den största internationella marknaden med över 400 000 gästnätter
    årligen, följt av Storbritannien, USA och Norge.
  • Samtidigt minskade antalet internationella gästnätter i Sverige som helhet.

 


Antalet kommersiella gästnätter
tusental

2011

2012

Förändring

Stockholms Län

10 443 

10 758

3,0 %
Hela riket
52 624  52 845  0,4 %
Antalet internationella gästnätter
tusental


 

 Stockholms Län 3 482   3 540   1,6 %
 Hela riket 12 881   12 809   -0,6 %

 Fakta: Stockholm Visitors Board

Stockholm Visitors Board (SVB) is the official visitors bureau of Stockholm and fully owned by the City of Stockholm. SVB works to market and develop Stockholm as a travel destination. Our aim is to increase tourism and further promote the Stockholm region as host for corporate meetings, incentive travel, congresses and events. Stockholm Visitors Board is a subsidiary of Stockholm Business Region and owned by the City of Stockholm. The Stockholm region is marketed under the common brand Stockholm - The Capital of Scandinavia www.visitstockholm.com


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand