2015-09-09 09:00Pressmeddelande

Storstäderna lockade flest turister i sommar

Turisterna har strömmat till de svenska storstäderna i sommar. I Stockholm och Göteborg ökade gästnätterna i juli med 363 000 gäster. Nästan hälften av ökningen är internationella besökare.


De svenska storstäderna är draglok för turismen. Aldrig tidigare har så många gäster övernattat i de båda städerna. Statistiken från SCB och Tillväxtverket över gästnätter på kommersiella boenden visar att Stockholm ökade 22 procent och Göteborg 14 procent i juli. Prognosen för augusti pekar mot en fortsatt stadig tillväxt.

- Storstäderna är porten in för den internationella besökaren. Vi jobbar mycket med att göra våra städer attraktiva och om Sverige ska lyckas öka turismen från utlandet så är tillgängligheten till de stora städerna avgörande, säger Camilla Nyman vd för Göteborg & Co.

De internationella gästerna blir allt fler. I Stockholm ökade andelen utländska besökare med knappt 12 procent och i Göteborg med 26 procent under perioden januari till juli i år i jämförelse med samma period 2014.

- Vi ser att Stockholm blir ett alltmer populärt besöksmål internationellt. Det finns en tydlig trend att turista i storstäder och Stockholm har utvecklats till ett konkurrenskraftigt alternativ till Europas större besöksdestinationer, säger Thomas Andersson vd för Stockholm Visitors Board.

Tillsammans stod hotell, vandrarhem och stugbyar i Stockholm och Göteborg för nästan 40 procent av alla gästnätter i juli i Sverige och beläggningen i genomsnitt var 80 procent i Stockholm och 87 procent i Göteborg.

Under perioden januari till juli i år har Stockholm haft drygt 7,3 miljoner gästnätter, vilket motsvarar en ökning med knappt 11 procent. Samma procentuella ökning som Göteborg under perioden enligt statistiken från SCB och Tillväxtverket.

För mer information:

Stefan Gadd, Presschef, Göteborg & Co, 031 3684030

Moa Tivell, PR-Manager, Stockholm Business Region, 08 50828040

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand