2012-01-23 11:00Pressmeddelande

Stockholmsstrategin 2020 - Så ska besöksnäringen i Stockholm öka med 50 procent

En stark besöksnäring ger nya jobb, fler investeringar och en stärkt Stockholmsregion. I dag presenterade Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad, tillsammans med Lars Sandberg, ordförande SHR Stockholm, Katarina Kämpe, t.f. landshövding i Stockholms län samt Gustav Andersson (C), Miljö och Skärgårdslandstingsråd, en strategi för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Stockholms län.

Huvudstrategierna innebär i korthet att öka tillgängligheten genom fler bäddar och fler direktförbindelser, få en gemensam målbild inom hela länet, öka den internationella marknadsföringen, skapa en ny finansieringsmodell och säkerställa ett gott värdskap.

 

– Stockholmsstrategin 2020 är ett nyckelprojekt för att stärks Stockholm som besöksdestination. Jag tror att den här sortens frivillig samverkan mellan staden, näringslivet och branschorganisationer är ett framgångsrecept för Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms Stad.

 

I regionen finns en politisk samsyn, ett gemensamt varumärke samt en god samverkan mellan olika intressenter. Stockholms besöksnäring har ökat med 50 procent de senaste tio åren, vilket gör Stockholm till den ledande tillväxtregionen i Skandinavien och bland de tio snabbast växande besöksmålen i Europa. Ett av de nya målen är att öka antalet gästnätter med 50 %.

 

– Vi vill öka omsättningen med 80 % och antalet anställda med 50 % inom besöksnäringen i Stockholm fram till 2020. Endast genom att samverka och styra alla krafter inom besöksnäringen mot samma mål kan vi klara denna höga målsättning, Lars Sandberg, Ordförande SHR Stockholm tillika ordförande i Stockholmsstrategin 2020.

 

Ett första pågående samverkansarbete med syfte att särskilt stärka och utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård har redan inletts.

– Samverkan inom hela länet är en strategisk förutsättning för fortsatt tillväxt och för att befästa Stockholmsregionens redan starka ställning internationellt som destination, säger Katarina Kämpe, t.f landshövding i Stockholms län.

– Det är positivt att vi nu kan fördjupa oss i att utveckla besöksnäringen i skärgården i relation till Stockholm som storstad. Det är ett efterlängtat arbete, och jag ser en stor potential för tillväxt och sysselsättning i skärgården om vi hittar vägen fram till gemensamma prioriteringar och vägval, säger Gustav Andersson (C), Miljö- och skärgårdslandstingsråd.

 

För att ladda ned presentationen som visades vid dagens pressträff besök:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmvisitorsboard/document/view/stockholmsstrategin-2020-presentationsmaterial-17612 

För kontakt med:

Ulla Hamilton: Oliver Carrà, pressekreterare 076-12 29 202 Pressjour: 08-508 29 222

Katarina Kämpe: Olle Castelius, presschef 076-785 4550

Gustav Andersson: Karin Ernlund, pressekreterare 0707-374169

 

För mer information:

Elisabet Elmsäter Vegsö, projektledare Stockholmsstrategin 2020, tel: 08-508 285 92, e-post elisabet.elmsater@stockholm.se

 

Stockholmsstrategin 2020 och dess uppdrag i korthet

 

Fler besökare, fler jobb och ett välkomnande bemötande

Målen år 2020 är att Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass och upplevas som en säker, välkomnande och hållbar destination samt att antalet gästnätter ska öka med 50 procent till 15 miljoner gästnätter, antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 50 procent samt att det turistekonomiska inflödet ska öka med 80 procent. 

 

Hela länet samlat i gemensamt arbete

För att nå målen har strategier och fokusområden identifierats. Stockholmsstrategin innehåller många viktiga delar, men det unika är att privat, offentlig och ideella organisationer gemensamt satsar personellt och ekonomiskt på ett gemensamt flerårigt projekt, att affärsplanerna kommer att verkställas i befintliga verksamheter och att hela länet är involverat.

 

Styrgruppen och initiativtagare är Stockholm Visitors Board, Sveriges hotell- och restaurangföretagare Stockholm (SHR Stockholm), Visit Sweden, Svensk Handel, Swedavia, Stockholmsmässan, Kulturförvaltningen, Stockholms Hamnar, Kungliga Djurgården (KDI) samt Öppen Skärgård.

 

Till grund för Stockholmsstrategin 2020 ligger ”Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass”, ”Nationell strategi för svensk besöksnäring 2020” samt en förstudie med nulägesanalys.

 

Viktigt arbete utförs i arbetsgrupperna

Utifrån dessa strategier har fem arbetsgrupper bildats; attraktion och tillgänglighet; marknadsföring; evenemang, möten och kongresser; värdskap samt shopping. I arbetsgrupperna ingår representanter från drygt 40 företag och organisationer inom privat, offentlig och ideell verksamhet. Initiativtagarna har tillsatt Elisabet Elmsäter Vegsö som projektledare.

 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand