2014-04-02 11:00Pressmeddelande

Stockholms turistbyrå byter namn och flyttar till Kulturhuset

null

Stockholms stad stärker servicen mot besökare och stockholmare genom att flytta turistbyrån till en mer central placering i Kulturhuset Stadsteatern. Samtidigt byts namnet till Stockholm Visitor Center. Det nya besökscentret drivs av Stockholm Visitors Board och öppnar torsdagen den 3 april klockan 09.00.

-  Det senaste tio åren har turismen till Stockholm fördubblats och genererar varje år 22 000 arbetstillfällen i Stockholm. Med en strategisk placering vid en av stadens största attraktioner vill vi bredda servicen gentemot både besökare, internationella studenter och professionella som valt att arbeta i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholm Business Region.

Hela turistbyrån är uppbyggd som en marknadsplats där företagare inom turistbranschen, attraktioner, transportörer, evenemangsarrangörer och hotell kan köpa exponeringsutrymme. 

I samband med flytten till Kulturhuset Stadsteatern byter turistbyrån namn till Stockholm Visitor Center. Det nya namnet speglar den befintliga verksamheten bättre.

-  Stockholm växer både i befolkning och som turistdestination. Vår målsättning är att besökscentret ska vara en del av Stockholmsupplevelsen. Med det nya namnet och platsen i Kulturhuset Stadsteatern vill vi göra det enklare för besökare och stockholmare att upptäcka mer av Stockholm, säger Peter Lindqvist vd på Stockholm Visitors Board

Turistbyrån har haft 444 000 besökare årligen på den tidigare adressen Vasagatan. Turistservicen på plats i Stockholm Visitor Center är bara en del i servicen gentemot besökaren. Genom Visitstockholm i flera sociala kanaler har vi 91 000 följare och 4,5 miljoner besök på visitstockholm.com

För ytterligare information kontakta:

Presskontakt Ulla Hamilton: Tobias Nässén genom M pressjournummer +46 8 508 29 222

Presskontakt SVB: Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef Stockholm Business Region, tel +46 8 508 28 507

Fakta om besöksnäringen

  • Stockholm är en av Europas populäraste besöksmål och en av de snabbast växande.
  • Stockholm är motorn i svensk besöksnäring och står för 42 procent av den totala omsättningen.
  • Totalt gjordes 11 miljoner kommersiella övernattningar (hotell, vandrarhem, stugbyar och camping) i Stockholms län år 2013. Det är en fördubbling på tio år. Flest internationella övernattningar kommer från Tyskland följt av Storbritannien, USA, Norge och Finland.
  • Kulturhuset Stadsteatern är Stockholms största besöksmål med 2,9 miljoner besökare 2012.
  • Turismomsättningen, dvs det besökarna spenderar, uppgick till 26 miljarder kronor i Stockholms län under 2012.
  • Turistnäringen i Stockholms län skapade närmare 22 000 heltidsjobb under 2012, främst inom hotell, restaurang och handeln. Under de senaste tio åren har sysselsättningen ökat med 37 procent.
  • Under 2012 gjordes 444 000 besök i turistbyrån. 
  • Fakta hämtad ur: Fakta om Besöksnäringen 2012

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand