2021-03-18 16:37Pressmeddelande

Stockholms skärgård får stöd av Tillväxtverket

vattenlandskap båtar och öarStockholms skärgård i solljus

Tillsammans med de största boendeanläggningarna på öarna i Stockholms skärgård startar samarbetsprojektet Stockholm Archipelago ett nytt arbete med stöd av Tillväxtverket. Skärgården ska produktutveckla för en total budget om 2,5 miljoner. Fokus ligger på att utveckla hållbara och attraktiva naturupplevelser i Stockholm skärgårds unika vattenlandskap i det som är världens största arkipelag.

Stockholms skärgård är en väldigt viktig del av Stockholm som besöksdestination. Den unika naturen och livsstilen som skärgårdsmiljön skapar har stor potential för hållbar produktutveckling, vilket gynnar både skärgårdsborna och besökarna, säger Caroline Strand, VD på Visit Stockholm.

Produktutveckling skapar ökad affärsmässig kompetens i besöksnäringsföretagen och ökar förutsättningar för en vital och aktiv skärgård. Vilket är viktigt för att klara omställningen till följd av pandemin. Därtill stärks kunskap och tillit genom samverkan mellan de deltagande företagen i destinationen. Det krävs för att motsvara nya resmönster och beteenden, enligt projektansökan.

Vi behöver arbeta tillsammans för att få fram fler bokningsbara hållbara naturupplevelser. Nu måste vi fokusera på att göra det lättare och mer hållbart att ta del av Stockholms skärgårds fantastiska natur året runt, säger Stockholm Archipelago företagsrepresentant Daniel Rudberg.

Intressesegmentet ”nature tribe” är ett medvetet gemensamt val av målgrupp för besöksnäringsföretagen och destinationen. Kravet på hållbarhet är viktigt för målgruppen och genomsyrar projektet. Därför ska produkterna bidra till destinationen som en hållbar naturturismdestination i sin helhet med vattenlandskapet i fokus.

Det ska bli fantastiskt att få arbeta tillsammans med näringen för att skapa hållbara attraktiva erbjudanden för besökare som månar om vår unika natur. Genom att utveckla produkterna tillsammans skapar vi även en tydligare och mer hållbar destination, säger Marie Östblom, projektledare för Stockholm Archipelago.

Fakta:

  • Det beviljade anslaget kommer från Tillväxtverkets utlysning ”Utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer” med en total summa på 15 miljoner. 17 ansökningar är beviljade av totalt 40 inkomna ansökningar.
  • Projektet sträcker sig över ett år och ska genomföras under 2021-2022 med en total budget på 2,5 miljoner.
  • De företag som medverkar är Lotstornet Logi & Restaurang Svedtiljas Landsort, Nåttarö Gård & Resort, Utö Värdshus, Sandhamns Seglarhotell, Lidö Värdshus, Finnhamns Arkipelag, Grinda Wärdshus och transportsföretaget Öppet Hav. Projektet kommer att involvera många flera företag i skärgården eftersom det är produkterna som är i fokus, inte företagen.
  • Stockholm Archipelago är ett samverkansprojekt kring skärgårdsutveckling med besöksnäringen i fokus. Parterna är Nynäshamn-, Haninge-, Värmdö-, Nacka-, Vaxholm-, Österåker-, Norrtälje kommun, Visit Stockholm, Skärgårdsstiftelsen och Region Stockholm.

Kontakt:
Marie Östblom, projektledare Stockholm Archipelago
marie.ostblom@stockholm.se
Telefon: 0761228580Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici