2020-02-06 10:30Pressmeddelande

Stockholmarna positiva till rekord: 15,2 miljoner gästnätter 2019

Helén Pe/Stockholm mediabankHelén Pe/Stockholm mediabank

För första gången når antalet kommersiella gästnätter över 15 miljoner-strecket för Stockholms län. Det är en ökning motsvarande 4,3 procent. Hela 70 procent av stockholmarna upplever resandet till staden som något positivt. Över hälften anser att staden bör arbeta för att öka tillväxten i besöksnäring.

Att omvärldens resenärer allt mer markerar ut Stockholm på sin resekarta är väldigt glädjande. Besöksnäringen är viktig för stadens utveckling, då besöken bidrar till en fortsatt stark ekonomi, de skapar fler jobb och de stärker näringslivet, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Resenärerna till Stockholm uppfattar staden som en vacker, levande och växande stad med modern livskvalitet. Det visar en undersökning där man jämför hur Stockholm uppfattas i relation till andra städer i Europa.

Utländska besökare ser Stockholm som ett tryggt och säkert resmål med intressant kulturellt utbud och upplevelser. Ökningen av gästnätter, går helt i linje med det strategiska arbetet för en hållbar besöksnäring i vår destination, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

Mer från undersökningarna:

De tre länderna i topp under 2019 är Tyskland, USA och England. Alla tre ökar jämfört med 2018. Även Kina och Indien fortsätter att växa. Starkast växer länder från Östeuropa och Balkan procentuellt sett, även om andelen som reser därifrån fortfarande är från låga nivåer. En anledning är att flera nya flyglinjer etablerats i området.

De främsta supportrarna till turismen i Stockholm hittas hos den äldre befolkningen. Hela 75 procent av boende i Stockholm över 65 tycker att det är bra med turism. De yngre, i åldrarna 18-34, däremot är överrepresenterade bland kritiker. Uppmätta irritationen är låg, men bland det som irriterar mest är att Stockholm kan upplevas som något för trångt, framför allt sommartid. I studien framgår också att många stockholmare känner till turismens positiva bidrag för den lokala ekonomin och jobbskapande.

Tillväxtverket och SCB tar årligen fram siffror för besöksnäringens utveckling i Sverige.
Resident Sentiment Index har genomförts på uppdrag av Visit Stockholm och Visit Sweden på boende i Stockholms alla stadsdelsförvaltningar.

Fakta:
Kommersiella gästnätter Stockholms län

                                                                            2019*              2018                2017
Andelen gästnätter Stockholms län             15,2 miljoner   14,6 miljoner   14,0 miljoner
Ökning jämfört med året innan                      4,3 procent      3,9 procent      4,5 procent

Stockholmarnas attityder till turism.

70 % av stockholmarna upplever resandet till staden som något positivt.
Mer än 50 % anser att staden bör arbeta för att öka tillväxten i besöksnäring.
75 % av boende i Stockholm över 65 tycker att det är bra med turism.
67 % anser att turismen aldrig är ett problem.

Resenärer till Stockholm – attityder om staden.

57 % upplever att Stockholm är ett tryggt och säkert resmål.
51 % anser att Stockholm har intressanta kulturella sevärdheter och besöksmål.
51 % anser att Stockholm är en gästvänlig stad.

Källor:
Tillväxtverket och SCB:s siffror över gästnätter i Sverige (2020).
Resident Sentiment Index, TCI Research (december 2019)
Brandtracking Stockholm Capital & Country, 2018/Nepa.
* Preliminära siffror för 2019. Definitiva siffror levereras i april.

 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Caroline Strand
VD
Caroline Strand