2020-11-24 09:24Pressmeddelande

Stockholm värderas högt i nationellt resande

Picnic med cyklar i solnedgångenSommar i Stockholm

Vad värdesätter besökare mest vid valet av semesterdestination och hur mycket känner de till om de olika turistmålen i Sverige? För tredje året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar fortsatt att ett trevligt bemötande och en bra atmosfär är fortsatt viktiga aspekter för val av semesterstad/destination.

Stockholm är landets mest föredragna resmål
En tredjedel av Sveriges befolkning har besökt Stockholm under de senaste tre åren (34,5%), trots en väldigt låg andel av svenska resenärer under sommarens Corona pandemi. Under sommaren märktes ett ökat bilresande med koppling till rekommendationer för resande och fortfarande föredrar 3 av 4 svenskar att resa med bil i Sverige. Två tredjedelar tycker det är viktigt eller ganska viktigt att tänka klimatsmart med resor, men en stor andel av dem uppger ”bara” ganska viktigt. Med 17,9 % av respondenterna hamnar Stockholm som stad nummer ett för resor i landet följt av Göteborg (16,3%). Dessa två städer är klart mer föredragna än andra destinationer. Stockholm får även högst betyg i Sverige för flera utbudsrelaterade frågor. På sex av sexton områden toppar Stockholm.

Det här är en viktig temperaturmätning på hur Stockholm står sig som destination under en pandemi. Trots stora effekter på resandet generellt så stärker Stockholm sin position som det hetaste resmålet i Sverige, framför Göteborg. Svenska resenärer är viktiga för att staden ska fortsätta vara angelägen, och det ger ett bra utbud även för alla stockholmare och internationella besökare. Stockholm är en fantastisk stad att besöka, leva och bo i. Inte minst i dessa tider har många upptäckt våra utomhusmiljöer och grönområden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

Syftet med undersökningen har varit att studera och analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, och specifika attityder och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/platser. Målet med undersökningen, Resa i Sverige 2020, var att göra en uppföljande och jämförande studie med de som gjordes 2018 och 2019. Under september genomförde 38 svenska destinationer gemensamt undersökningen av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer eller platser man besökt samt planerar att besöka.

För oss i destinationsnätverket är det viktigt att kontinuerligt följa besökares preferenser och förändringar i attityd och beteende för att kunna matcha deras behov. Den kunskap vi får kan vi sedan dela med besöksnäringen på våra destinationer och på så sätt hjälpa dem planera inför framtiden, säger Anna Wittgren från Malmö stad, som är ordförande i SNDMO.

Utöver Coronarelaterade frågor i undersökningen, har man precis som tidigare år kartlagt besökarens kännedom, preferenser och nöjdhet av städer och platser man besökt samt planerar att besöka. Resultaten från årets undersökning visar att det viktigaste vid valet av semesterort även fortsättningsvis är att människorna i staden/på platsen har ett trevligt bemötande, följt av att den har en bra atmosfär.

Besöksnäringen tar stort ansvar för konsekvenserna av pandemin och gör ett otroligt jobb i att ställa om med innovativa affärslösningar. Samtidigt är omtanken om besökarna och ett ansvarfullt bemötande det som leder arbetet för att hålla öppet. Därför är det bra att vi får kvitto på att vi motsvarar svenskarnas förväntningar, säger Caroline Strand VD Visit Stockholm.

Över 77 % av de som svarade uppgav att de reser i Sverige minst 1-3 gånger om året. Det färdsätt som dominerar är resa med bil och på andra plats kommer tåg. Den mest föredragna boendeformen under semestern är hotell följt av att bo hemma hos släkt och vänner.

Om undersökningen
Totalt över 7 000 riksrepresentativa svar från personer över 18 år har samlats in genom en omfattande webenkät om att resa i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Research One på beställning av SNDMO.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av över 30 av Sveriges största destinationer.

 

 Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici