2013-11-26 13:54Pressmeddelande

Stockholm värd för EuroGames 2015

null

European Gay & Lesbian Sport Federation, EGLSF, har utsett Stockholm till värdstad för EuroGames 2015. EuroGames är ett av världens största hbtq-evenemang som består av ett kulturellt, ett politiskt och ett sportsligt program. EuroGames är öppet för alla som vill delta oavsett kön, ålder, sexualitet eller religion.

HISTORIK & BAKGRUND

EuroGames grundades av EGLSF 1992 för att motverka diskriminering, stimulera integration samt främja och stödja rättigheten till att utöva sin sport oberoende av sexualitet. EuroGames arrangeras cirka tre gånger per decennium. Tidigare värdstäder är bland andra Barcelona, Paris, London och Antwerpen. 
Satsningen är en del i Stockholm stads strategi om att marknadsföra Stockholm gentemot hbtq-segmentet internationellt. Stödet för ansökan initierades av Christina Guggenberger,ansvarig för Stockholm Gay & Lesbian Network inom Stockholm Visitors Board som samlade de hbtq-organ inom sport som är verksamma i Stockholm.
- Stockholm är känt världen över för att vara en öppen och liberal stad. Vi är glada och stolta över att kunna välkomna EuroGames Stockholm Detta är i linje med Stockholms ambition om att vara en av Europas ledande idrotts-och evenemangsstäder, säger Regina Kevius, Stockholms idrottsborgarråd

- Genom EuroGames får Stockholm en möjlighet att statuera ett exempel och verka som förebild inom homo- och bi-frågor. Det finns tyvärr fortfarande en stor problematik för hbtq-personer runtom i världen inom såväl politik som kultur och sport. Nationellt får vi chansen att öppna upp för frågan om queer- och transpersoners idrottande samt motverka den statistik som visar att en stor andel av hbtq-ungdomar helt slutar eller aldrig börjar inom den organiserade idrotten, säger Jakob Jansson, Ordförande för EuroGames Stockholm


OM EUROGAMES STOCKHOLM

EuroGames Stockholm går av stapeln mellan den 5-9 augusti 2015 och förväntas attrahera över 5.000 deltagare och mer än 200.000 besökare från såväl Sverige som hela världen. För besökare är det fri entré till samtliga sportarrangemang samt även vissa publika delar av det kulturella och det politiska programmet.


EuroGames Stockholm kulturella program kommer att erbjuda utställningar, aktiviteter, sevärdhetersamt en filmfestival. Det politiska programmet består av en stor konferens med seminarier, workshops och föreläsningar samt en politisk middag för nationella och internationella deltagare. Det sportsliga programmet består av ett 25-tal sporter där EuroGames välkomnar samtliga att tävla, delta och engagera sig. Här är det preliminära programmet


Som en del i visionen med EuroGames Stockholm genomför organisationen även seminarier och utbildning i hbtq-frågor inom sport för Idrottsförvaltningen och dess anläggningar samt anslutna föreningar. Utbildningarna kommer främst att handla om hbtq-personers erfarenheter och villkorinom svensk idrott samt erbjuder ett redskap i arbetet mot diskriminering av hbtq-personer.
- I grund och botten handlar EuroGames om mänskliga rättigheter. Det handlar om alla idrottsutövares lika värde och rätt att få delta på lika villkor inom idrott. Tyvärr visar forskning på att många hbtq-personer, framförallt unga, inte idrottar i lika stor utsträckning som andra, något som inverkar på hbtq-personers fysiska och psykiska hälsa. Att erbjuda ett forum där alla tillåt sdelta på lika villkor - oavsett kön, könsuttryck och sexualitet - är av hälsoskäl därför nödvändigt, säger Fia Hjelte, politiskt och utbildningsansvarig, EuroGames Stockholm

EuroGames Stockholm kommer även att samarbeta med UEFA Champions League aktuella Tyresö FF, ett av världens bästa damlag i fotboll. Tyresö Fotboll har ett redan idag ett strategisktsamarbete FN organisationen UN Women vars mål är att arbeta för män och kvinnors lika värde. På samma sätt förtydligar samarbetet mellan EuroGames och Tyresö Fotboll kvinnors rätt att utöv asin sport oberoende av sexuell läggning.


För mer information, intervjuer eller pressbilder vänligen kontakta:Kim Nilsson, EuroGames Stockholm, kim@eurogamesstockholm.com eller +46 (0) 70 889 72 72Jakob Jansson, EuroGames Stockholm, jakob@eurogamesstockholm.com eller +46 (0) 72 727 78 55Anette Craas, Stockholms stad, anette.craas@stockholm.se eller +46 (0) 76 122 77 21Sylvia Rezania, Stadshuset, sylvia.rezania@stockholm.se eller +46 (0) 76 122 92 00

EuroGames Stockholm 2015 arrangeras tillsammans med:
STOCKHOLM STAD  |  IDROTTSFÖRVALNTNINGEN  |  STOCKHOLMS IDROTTSFÖRBUND
RFSL  |  TYRESÖ KOMMUN  |  TYRESÖ FF

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand