2021-04-08 06:51Pressmeddelande

Stockholm utvecklar mötesindustrin med 1,3 miljoner

Möte natur skärgårdAffärsmöte på Artipelag

Visit Stockholm har tillsammans med Stadsledningskontoret beviljats 1 miljon kronor från Tillväxtverket för projektet ”Attraktion Stockholm - att utveckla nya vägar för att främja samverkan, innovation och möten”. Den totala budgeten är på 1,3 miljoner kronor.

  • Vi fortsätter arbetet med att ställa om och återstarta Stockholm. Nu en satsning med fokus på mötesindustrin genom en stärkt samverkan mellan näringslivet, Stockholms stad, akademi och forskning. Det är ett fantastiskt tillfälle att skapa förutsättningar för en hårt drabbad bransch genom att stärka Stockholms position som världsledande inom innovation och möten, säger Caroline Strand VD Visit Stockholm

Stockholm står inför ett avgörande vägskäl att tänka om och utveckla nya innovativa sätt att bli en ännu starkare mötesplats. Kreativa och innovationshöjande kongresser och seminarier är fortsatt beroende av det faktiska fysiska mötet. Projektet syftar till att skapa långsiktig samverkan mellan parterna. Vilket bidrar till fler internationella akademiska möten i Stockholm.

  • Det är viktigt för Stockholms stad att utveckla våra mötesplatser. När vi öppnar upp staden för möten och evenemang igen vill vi pröva nya vägar för att främja samverkan, innovation och möten, säger Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör Stockholm Stad.

Pandemin har haft förödande konsekvenser för mötes- och evenemangsindustrin då nästan inga fysiska möten har kunnat hållas. Men det är fler än besöksnäringens aktörer som drabbats av att inga möten hålls. Även utbildningsvärlden med högskolor, forskning och universitet tillsammans med övrigt näringsliv påverkas då man går miste om viktiga möten som driver innovation och kunskapsdelning. Det är avgörande för Stockholms och Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft.

Målen med projektet är:
  • att skapa en gemensam målbild av hur akademiska möten kan bidra till det regionala innovationssystemet
  • att öka kunskapsnivån om behov och krav för att organisationer på olika sätt kan delta i planeringen och genomförande av akademiska möten
  • att skapa nätverk mellan individer och organisationer för fortsatt kunskapsutbyte kring innovations- och förnyelsearbete
Bakgrund

Traditionellt sett har besöksnäringen och destinationsbolaget i staden haft huvudansvaret för den strategiska mötesutvecklingen utifrån den turistekonomiska effektens omfattning. Globala trender driver på utvecklingen vilket förutsätter omfattande omställningar av affärsmodeller och tvärsektoriella samverkansinsatser för att upprätthålla och stärka hållbar utveckling och konkurrenskraft. Det kräver modiga initiativ och rollförändringar. Pandemin med sina mycket synliga negativa konsekvenser öppnar upp för nya tag. Projektet ger konstruktiva förutsättningar för att konkretisera denna omställning. Därmed skapar vi ett skifte för platsutveckling kopplat till möten och kongressarbetet i regionen och landet.

Fakta:
  • Det beviljade anslaget kommer från Tillväxtverkets utlysning ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang ” med en total summa på 1,3 miljoner, varav 1 miljon kommer från Tillväxtverket.
  • 152 ansökningar hade kommit in till denna utlysning
  • Projektet sträcker sig över ett år och ska genomföras under 2021-2022
  • Projektet kommer involvera personer från Stockholm stad, akademin och näringslivet
Kontakt:

Karin Mäntymäki, Chef Position och Marknadsutveckling, Visit Stockholm
karin.mantymaki@stockholm.se
Telefon: 0761228560Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici