2014-10-07 14:24Pressmeddelande

Stockholm utsedd till Sveriges främsta Idrottskommun 2014

Stadens satsning på nya arenor och på att värva internationella evenemang samt det genomarbetade idrottspolitiska programmet är några av anledningarna till att tidningen Sport & Affärer utsett Stockholm till Sveriges främsta Idrottskommun 2014. Utmärkelsen tillkännagavs under Sport & Affärers dag "Professionell idrott" i Umeå den 6 oktober, där även pris för delkategorierna Årets elitidrottskommun", Årets breddidrottskommun" och Årets eventkommun delades ut.

Sport & Affärer kommenterar sin ranking så här: Huvudlistan toppas i år av Stockholm utifrån sina styrkor inom det idrottspolitiska programmet som beskriver målsättningarna för breddidrotten, bra breddidrottsstöd, relativt bra elitidrott, mycket goda arenatillgångar för nationella och internationella idrottsevent samt att Stockholm är en duktig genomförare av större idrottsevent.

 - Evenemang är en viktig del av stadens vision 2030 och det är därför mycket glädjande att branschen redan nu lönar vår satsning på att värva internationella idrottsevenemang. Vår styrka är det goda samarbetet mellan arenorna, besöksnäringen och idrottsförvaltningen, säger Peter Lindqvist, VD Stockholm Visitors Board

I motiveringen lyfter Sport &Affärer också fram det tydliga  folkhälsoperspektivet för bredd- och motionsidrott

- Det är glädjande att vi uppmärksammas för vårt arbete att öka den fysiska aktiviteten hos Stockholmare och särskilt nå de grupper som i mindre utsträckning idrottar än andra, säger Olof Öhman, förvaltningschef, idrottsförvaltningen i Stockholm. 


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand