2014-09-10 09:00Pressmeddelande

Stockholm Pride genererade 327 miljoner kronor till Stockholmsregionen

Stockholm Pride är Skandinaviens största pridefestival och en av Stockholm största publika årligen återkommande evenemang. Årets festival genererade 327,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 218 årsverken på årsbasis, visar en färsk turistekonomisk kalkyl.

-  Rapporten visar betydelsen av evenemang och att årligen återkommande evenemang som Stockholm Pride är en stark drivkraft för besökande. Åtta av tio har besökt festivalen tidigare och nio av tio säger att de kommer att besöka festivalen igen, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholm Business Region. 

Stockholm Pride Festivalen besöktes av sammanlagt 400 000 personer varav 37 procent var tillresta besökare och av dessa var 16 000 internationella besökare.

-  Öppenhet, mångfald och respekt är tre av Stockholms grundvärderingar och Pridefestivalen är ett nyckelevenemang för oss. Undersökningen visar att Stockholm uppfattas som en professionell evenemangsstad. Den totala upplevelsen av regionen som evenemangdestination får 4,3 i helhetsbetyg på en 5-gradig skala, vilket är högt, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholm Business Region

Evenemang som lyfter fram öppenhet, mångfald och respekt stärker destinationens attraktionskraft. Idag räknas Stockholm som en av de mest intressanta HBT destinationerna i världen. Sedan 2005 arbetar Stockholms stad, genom Stockholm Gay and Lesbian Network med att marknadsföra Stockholm gentemot HBT besökare. 

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes i samband med Stockholm Pride med intervjuer på de tre festivalplatserna: Pride Park, Pride House och Pride Parade. Totalt genomfördes 359 intervjuer.

  • 73 procent av besökarna angav Stockholm Pride som huvudsaklig anledning.
  • 79 procent av besökarna har besökt Pride tidigare.
  • 47 procent av besökarna har någon gång tidigare besökt en annan Pridefestival. Bland dem Berlin, Göteborg, Malmö.
  • 48 procent av de tillresta besökarna valde att bo på hotell. 42 procent bodde hos släkt och vänner.
  • Stockholm Pride genomfördes första gången 1998. Årets festival hade rekordmånga besökare.
  • Pride Park hade 18 000 betalande besökare, Pride House 5 000 besökare per dag och Pride Parade hade omkring 45 000 deltagare. Längs paradvägen i centrala Stockholm stod närmare 400 000 åskådare.
  • I genomsnitt övernattade de tillresta besökarna tre nätter. Utöver evenemanget passade de flesta besökarna på att gå på restaurang (72%), pub/nattklubb (61%) och träffa släkt (60%).
  • Varje deltagare spenderade 2986 kronor under besöket.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand