2014-03-17 07:46Pressmeddelande

Stockholm ökar 7 procent: 643 000 gästnätter under januari 2014

Under januari 2014 gjordes 643 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 7 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet ökade antalet gästnätter med 4 procent under motsvarande period. 

Uppgången är påtaglig för såväl inhemska som utländska gäster. Januari är en stor resemånad för ryssarna, vilket också märks i Stockholm. Ryska besökare stod för närmare 19 000 gästnätter, vilket dock är en tillbakagång jämfört med januari 2013.

Den stora ökningen i antalet gästnätter kommer från utomeuropeiska marknader. Övernattningar från indiska gäster har mer än fördubblats jämfört med samma månad förra året. 

Så här kommenterar företagar, trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton, tillika ordförande i Stockholm Business Region januarisiffrorna på sin blogg:

- Det har sagts många gånger men det tål att upprepas – en förbättrad internationell tillgänglighet är avgörande för Stockholms fortsatta tillväxt både som besöks- och investeringsregion. I syfte att jobba för detta har flera viktiga offentliga aktörer tillsammans med företrädare för näringslivet formerat samarbetet Connect Sweden. Jag ingår själv i ledningsgruppen för detta arbete. Det är viktigt att alla goda krafter från såväl offentlig sektor som näringslivet jobbar tillsammans för att stärka vår regions konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler internationella flyglinjer till Arlanda.

I besöksnäringsrapporten för januari har Indien ökat med 113 % i länet (99 % i Stockholm) jämfört med förra året. Connect Sweden har medverkat till att Mellanösterns största flygbolag, Emirates, beslutat starta dagligliga avgångar mellan Dubai och Stockholm. Med direktlinjen från Dubai kan resenärer resa med Emirates linjenät från Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika till Stockholm med bara en mellanlandning.

Läs hela rapporten här

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2013 hade Stockholm närmare 11 miljoner gästnätter. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand