2014-04-09 10:09Pressmeddelande

Stockholm ökar 10 procent: 679 000 gästnätter i februari 2014

Under februari 2014 gjordes 679 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 10 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet ökade antalet gästnätter med 4 procent under motsvarande period. 

Ökningen kommer främst från nya marknader utanför Europa men även nationella och nordiska övernattningar ökar. Av de 679.000 övernattningarna så tog boendeanläggningar i Stockholm stad emot ca 466.700, varav 157.600 var utländska besökare. Den kraftigaste ökningen i Stockholm – hela +39 procent – stod besökare från utom Europa för.

Så här kommenterar företagar, trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton, tillika ordförande i Stockholm Business Region januarisiffrorna på sin blogg:

- Stockholm är en av Europas populäraste weekenddestinationer och ökningen visar på att Stockholm har en stark attraktionskraft som året runt destination även på nya marknader. En förbättrad internationell tillgänglighet är avgörande för Stockholms fortsatta tillväxt som både besöks- och investeringsregion. Och satsningen inom Connect Sweden på att stärka flygtillgängligheten från Indien och Asien är helt rätt. Jag tänker då närmast på satsningarna inom Connect Sweden som lett till att Emirates har dagliga avgångar mellan Dubai och Stockholm*.

Med ökad hotellkapacitet i Stockholm finns det utrymme för ytterligare tillväxt under både hög och lågsäsong. I förra veckan öppnade ett nytt hotell i Stockholm, Miss Clara Hotel på Sveavägen och ytterligare hotell planerar att öppna under våren.

*Med direktlinjen från Dubai kan resenärer resa med Emirates linjenät från Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika till Stockholm med bara en mellanlandning.

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2013 hade Stockholm närmare 11 miljoner gästnätter.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand