2016-09-08 14:23Pressmeddelande

Stockholm nominerar Skansen till Stora Turismpriset

null

Skansen är Stockholms kandidat till Stora Turismpriset, ett landsomfattande pris som går till en aktör som gjort ”föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige”. Varje län i Sverige erbjuds att delta genom att nominera en kandidat. Stockholm har valt att nominera Skansen för stora insatser inom folkbildning och samarbete med samhällsaktörer.

- Skansen är en av Stockholms allra viktigaste besöksanledningar. Jag är stolt över att ett så anrikt museum är så aktuellt och nyskapande. De arbetar aktivt med en mängd samarbetspartners och ett tiotal utlandsmarknader. Av Skansens ca 1,4 miljoner årliga besökare är 40% av dem från utlandet, säger Thomas Andersson, vd på Visit Stockholm.

- Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit nominerade, säger Skansens vd John Brattmyhr, och vi tar det som en fin bekräftelse på att våra satsningar berör och är viktiga för många, att vi utvecklas i samklang med vår samtid och framtid. Nu ser vi fram emot byggstarten av det nya Östersjöhuset som kommer att utveckla Skansens pedagogiska verksamhet och engagemang i miljöfrågorna.

Ur nomineringen: ”Skansen har genom åren byggt upp ett antal verksamheter där framförallt barn kan delta och genom aktiviteter kopplade till miljön och tiden leva sig in i och lära sig om livet förr. Det finns en rad programpunkter som bygger på interaktion och förmedling av kultur. Här finner Skansen naturliga vägar för att integrera jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i de verksamheter som rör program och barnaktiviteter.”

”Skansens samarbete med Röda korset möjliggör för nyanlända familjer att få en dag tillsammans med en volontär från Röda korset besöka Skansen. Under 2016 har samarbetet med Röda korset utökats och en av teaterföreställningarna inom ramen för Lill-Skansenteatern är numera anpassad så att den passar alla barn oavsett vilket språk man pratar.”

Varje nominerad länskandidat får 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats och den nationella vinnaren får 100 000 kronor.

Prisutdelningen kommer att ske på Quality Hotel Globe i Stockholm tisdagen den 18 oktober.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com
www.investstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand