2015-06-21 09:00Pressmeddelande

​Stockholm åter i topp bland Europas snabbast växande turistdestinationer

Under 2014 hade Stockholm 11,8 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 7,8 procent i jämförelse med 2013. Det ger Stockholm en fjärdeplats bland de snabbast växande städerna och en sammanlagd 13:e placering i European Cities Marketing Benchmarking Report 2014-2015 där 119 Europeiska städer ingår.

- Stockholm växer, men inte tillräckligt fort. Efter några svagare år kan vi nu konstatera att Stockholm återigen tillhör de snabbast växande destinationerna i Europa. Det är bra, men vi måste bli ännu bättre om vi ska nå vår målsättning att vara en av Europas topp tio. Tillsammans med besöksnäringen vässar vi nu Stockholms erbjudande, säger Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board

Top 5 Cities Growth Rates
Procentuell förändring 2013-2014
Istanbul
Amsterdam
Madrid 
Stockholm 
Berlin
Genomsnitt 
+13.6%
+11.6%
+11.0%
+7.8% 
+6.5%
+5.7%

Källa: The European Cities Marketing Bench Marking Report 2014-2015

Topp 15 Cities in Europe
Gästnätter i miljoner
1. London 
2. Paris
3. Berlin
4. Rom
5. Barcelona
6. Madrid
7. Istanbul
8. Prag
9. Wien
10. Munchen
11. Amsterdam
12. Hamburg
13. Stockholm
14. Milano
15. Dublin 
57.0
36.0
28.7
25.4
17.1
16.5
16.0
14.7
14.4
13.4
12.6
11.9
11.8
10.2
9.9

Källa: The European Cities Marketing Bench Marking Report 2014-2015

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Hittills i år, januari-april, har Stockholm haft 3,2 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 10 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand