2016-04-08 14:02Pressmeddelande

Stark inledning på året för Stockholm

Under februari månad registrerades närmare 820 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län, vilket är en ökning med 12 %. De utländska övernattningarna ökade under motsvarande period med 19 %.

- Det är glädjande att de två första månaderna visar en fortsatt stark utveckling för Stockholm. Extra positivt är att tillväxttakten av de internationella gästnätterna är fortsatt hög, vilket visar på att Stockholm står sig väl i den internationella konkurrensen, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Flest internationella gäster kommer från Storbritannien, Norge, Tyskland och USA. Den största procentuella ökningen kommer från länder utanför Europa som ökar med sammanlagt 28 procent.

Läs mer i rapporten här

För mer information kontakta

Karin Wanngård: kontakta Tomas Gustavsson, pressekreterare finansroteln, tel: 076-122 91 99

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand