2013-02-01 12:55Pressmeddelande

Skärgårdsregionen i gemensam utvecklingssatsning för ökad internationell konkurrenskraft

Stockholms skärgård ska locka fler besökare året om. Förstudien i arbetet med Skärgårdsstrategin har utmynnat i visionen ”Stockholms skärgård – året runt-destination i världsklass”, gemensamma tillväxtmål och tre fokusområden för besöksnäringens utveckling. Arbetet växlas nu upp i konkret destinationsutveckling med stöd i Tillväxtverkets nationella program ”Hållbar besöksnäring”.

– Att utveckla en attraktiv och öppen skärgård är en viktig del av arbetet med att utveckla Stockholm som besöksdestination och en framgångsfaktor för regionens attraktionskraft i sin helhet, säger Ulla Hamilton (M), näringslivsborgarråd Stockholms stad.

I Stockholms skärgård har en förstudie lagt grunden för en gemensam strategi, och nu växlas arbetet över i en operativ utvecklingsfas med hjälp av Tillväxtverkets utvecklingsprogram ”Hållbar besöksnäring”.

– Tillväxtverkets satsning kommer i alldeles rätt tid för att förverkliga den förstudie om besöksnäringen som Stockholm och skärgårdskommunerna tillsammans med Länsstyrelsen, landstinget och andra aktörer förenats om i ett unikt samarbete. En utvecklad besöksnäring bidrar inte bara till länets attraktivitet utan också till Länsstyrelsens insatser för ett livaktigt företagande och bofast befolkning, en nödvändighet för en levande skärgård, säger landshövding Chris Heister.

I arbetet prioriteras elva deldestinationer i skärgården, både besöksnav på fastlandet och besökmål på skärgårdsöar, där flera redan driver destinationsutveckling med höga ambitioner.

– Visionen är en levande året-runt-öppen skärgård, med ett antal besöksmål i framkant. Genom att erbjuda upplevelser året runt och kan det marknadsföras internationellt, säger Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board.

Detta arbete kan nu förstärkas och vidareutvecklas, parallellt som kraft kan läggas på att etablera en stark gemensam identitet för att ha möjlighet nå ut i den internationella konkurrensen.

– Satsningen har ett tydligt hållbarhetsfokus och landstinget värnar den unika skärgårdsmiljön samtidigt som vi verkar för att skapa varaktiga arbetstillfällen i hela skärgården. Det finns inga universallösningar, men samverkan och ett metodiskt målinriktat arbete för att skapa längre besökssäsonger är rätt väg att gå, säger Gustav Andersson (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd och ordförande i Skärgårdsstiftelsen.

De elva deldestinationerna är från norr till söder: Grisslehamn, Ljusterö med Siaröfortet, Norrtälje med Lidö, Vaxholm, Grinda, Sjönära Nacka och Gustavsberg, Sandhamn, Stavsnäs/Djurö, Dalarö, Utö och Nynäshamn. Dessutom ingår den planerade nord-sydliga linjen i Waxholmsbolagets trafik som ett prioriterat utvecklingsområde.

 

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board, 08-508 285 50.

För mer information om projektet eller den genomförda förstudien, kontakta:
projektledare Erika Rosander, 08-508 285 30.


I Skärgårdsstrategin samverkar sju skärgårdskommuner – Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Vaxholm, Österåker – och Stockholm stad genom projektägaren Stockholm Visitors Board. Dessutom deltar Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Skärgårdsstiftelsen, företagarorganisationen Öppen Skärgård, Waxholmsbolaget, Statens fastighetsverk och enskilda näringsidkare.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand