2020-06-09 09:01Pressmeddelande

Satsning på digital samordning av båtturer i skärgården

Stockholm vatten skärgårdStockholm archipelago

Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor ur Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag för ett pilotprojekt som ska underlätta resor i skärgården.

Projektet handlar om att kommersiella båttransporter i skärgården som mindre båtföretag och taxibåtar ska kunna samlas i ett digitalt verktyg som lämpar sig för besökare såväl som för företagen. Genom en digital samordning får företag med båtar fler affärer och skärgården kan arbeta hållbart med att få besökare på fler platser och även skapa en låg tröskel för ovana att åka ut i skärgården.

- Jag ser detta som ett strategiskt komplement till nuvarande båttrafik. Det gör det lättare att hitta alternativa vägar ut i skärgården när man ska åka hem, besöka sitt sommarboende eller koppla av på ett trevligt skärgårdshotell i några dagar. Samtidigt hjälper det till att främja det lokala näringslivet och skapa arbetstillfällen, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd. 

Lösningen av ett mer flexibelt system som samlar mindre båtföretag skulle kunna bidra till att sprida ut besökare till fler öar och inte enbart koncentrera flödena endast till de bryggor/öar som Vaxholmsbolagets båtar går till. Det finns ett behov hos företag som har mindre båtar att kunna utöka sin målgrupp till privatkunder eftersom en stor del av företags- och gruppbokningarna har avbokats under våren och sommaren.

- De små båttaxibolagen ser redan fler bokningar från privatpersoner. Vissa vill inte åka färja utan hellre åka med bara familjen eller i mindre sällskap på grund av pandemin, säger Marie Östblom, projektledare på Visit Stockholm.

I Stockholms skärgård finns 24 000 öar, kobbar och skär. Samtidigt är det många såväl inom Stockholmsregionen som i resten av Sverige som inte besökt vår skärgård. Genom erfarenhet från bl a tidigare Stockholm Visitor Center, som har mött gästers frågor i många år, ser man att den typiske besökaren utgår från sina intressen och hur mycket tid de har till förfogande när de planerar sitt skärgårdsbesök. Ofta rör det sig om dagbesök till någon av de mest populära destinationerna. Men skärgården skulle kunna ta emot så många fler. I slutet av pilotprojektet är målsättningen att den digitala lösningen utgör ett flexibelt system för gästen som gör att de kan boka vart de själva vill åka från och när.

Projektet är en pilot för att utveckla och sjösätta en digital lösning samt undersöka hur drift och ägande av den digitala lösningen ska se ut efter projekttiden. Projektets totala kostnad uppgår till 350 000 kronor. Stockholm Archipelago är ett samarbetsprojekt mellan länets skärgårdskommuner, Visit Stockholm, och ett antal andra aktörer. Stockholms Archipelago medfinansierar projektet med 100 000 kronor, Skärgårdsstiftelsen med 40 000 kronor och kommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn och Värmdö med vardera 10 000 kronor.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson