2015-10-15 09:00Pressmeddelande

​Rekordsommar för turismen i Stockholm

Stockholm upplevde en rekordsommar när det gäller turismen. Mellan juni och augusti hade Stockholms län över 4,4 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 12 procent i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen kommer från utländska gäster. Sammanlagt ökade de utländska övernattningarna i Länet med 13 procent.

- Stockholm fortsätter att stärka sin position som besöksdestination, inte minst internationellt. Ökningen av internationella gästnätter med 13 procent är riktigt konkurrenskraftigt och det visar att vi är på rätt väg när det gäller våra satsningar, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.

Den största ökningen kom från länder utanför Europa (15%) samt från två av de största marknaderna Storbritannien (24%) och USA (20%). De största internationella marknaderna är Tyskland, Storbritannien, och USA.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information kontakta

Karin Wanngård: kontakta Tomas Gustavsson, pressekreterare, tel: +46-76-122 91 99 

Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef Stockholm Business Region, tel: +46-76 8254992

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand