2019-09-05 16:46Pressmeddelande

Rekordsommar för Stockholms besöksnäring

null

Stockholm fortsätter att vara en attraktiv besöksdestination, både bland svenska och utländska besökare. Jämfört med 2018 har antalet gästnätter ökat med 3,9 procent hittills i år och aldrig har så många gästnätter registrerats i Stockholms län under en enskild månad som i juli 2019 – nära 1,8 miljoner. Majoriteten av dessa var svenska besökare.

Stockholms läns tre största marknader när det gäller gästnätter fortsätter att vara Tyskland, USA och Storbritannien. Tyskland utökar sin dominans och har hittills i år ökat med över 16%. Bland de marknader som växer i snabbast takt ligger Baltikum, Centraleuropa och delar av Östeuropa.

Störst antal gästnätter står de svenska besökarna för, med två tredjedelar. I juli nådde dessa för första gången över 1 miljon gästnätter. Så många svenskar har inte övernattat i huvudstadslänet sedan juli 2015.

- Det är glädjande att såväl svenska som utländska besökare anser att Stockholm är en attraktiv stad. Besöksnäringen spelar en viktig roll för Stockholms utveckling, den genererar många viktiga arbetstillfällen och skapar nya mötesplatser, både för oss stockholmare och för våra besökare, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

I juli hade flera museer, bland annat Vasamuseet och Livrustkammaren, fler besökare än någonsin och totalt ökade antalet museibesök i staden med 18 procent*. Även stadens hotell har haft en bra sommar med över 80-procentig beläggning.

- Stockholms besöksnäring har återigen levererat en otrolig sommar. Satsningar som görs inom värdskap, hållbarhet och utbud ger viktiga avtryck i Sverige och i världen. Jag hoppas och tror att stockholmarna verkligen ser vilken tillgång besökarna och besöksnäringen är för Stockholms utveckling och otroliga utbud, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

* Siffran kommer från Stockholm Tourism Barometer där ett 30-tal museum i Stockholm ingår

Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad.

www.visitstockholm.com

www.investstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand