2014-10-14 08:00Pressmeddelande

Rekordsommar för Stockholm

null

Under sommaren, juni-augusti, hade Stockholms län närmare 4 miljoner kommersiella gästnätter, vilket är ett all-time-high. Sammanlagt gjordes 321 000 fler övernattningar än under sommaren 2013, vilket motsvarar en ökning med 9 %. Ökningen kommer främst från utländska gäster. Utvecklingen i Sverige som helhet låg under motsvarande period på -1 %.

Antalet inhemska gästnätter ökade med 151 000, dvs + 7 % jämfört med fjolåret medan antalet utländska gästers övernattningar steg med 170 000, vilket motsvarar en ökning med 12 %.

- En stor ökning kommer från gäster utanför Europa, vilket glädjer oss. Det visar att våra satsningar på flygbolag som är starka i Asien, exempelvis Emirates, har givit resultat, säger Peter Lindqvist, VD, Stockholm Visitors Board

De största utländska marknaderna är Tyskland, USA, Storbritannien och Norge. . Stockholm är en av Europas populäraste destinationer. Under 2013 gjordes 11 miljoner gästnätter i Stockholms län. 

Läs hela rapporten från Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand