2016-06-14 07:00Pressmeddelande

Över en miljon gästnätter i Stockholm i april

null

Återigen ökar den internationella gästnattsstatistiken för Stockholm, under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter. Denna gång är det besökare utanför Europas gränser som står för den största ökningen med totalt 25%, jämfört med samma månad förra året.

Gästnattsstatistiken ökade totalt med 16% jämfört med förra året i april. Det svenska resandet stod för en ökning om 19% vilket kan förklaras medbland annat flera stora konserter under april, tex Mariah Carey (Globen), Dixie Chicks (Hovet), Adele (Tele2 Arena). I april gick också trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan och Women’s Health Half Marathon av stapeln.

 - Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet med Stockholms varumärke som utmärker sig internationellt, säger Karin Wanngård, (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Därför är det glädjande att se bra resultat, det visar att Stockholms attraktionskraft som besöksstad ökar allt mer.

Största marknaderna i april var England, Tyskland, Norge, USA och Finland.

Läs mer i rapporten här.

För mer information, kontakta:

Karin Wanngård: kontakta Tomas Gustavsson, pressekreterare, tel +46-76-1229199

Sabina von Greyerz, PR-chef Stockholm VIsitors Board, tel +46 (0) 8 50828069

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com
www.investstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand