2013-11-13 08:21Pressmeddelande

Ökar: Närmare en miljon gästnätter i september 2013

Under september gjordes 967 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 32 000 gästnätter, dvs 3,4 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet var antalet gästnätter motsvarande samma månad föregående år.

Ökningen beror främst på antalet svenska besökare, som ökade med 6%. Antalet internationella gästnätter minskade under samma period med 2%. Gästnätter från nordiska besökare ökade med 3 % medan antalet gästnätter från Europa utanför Norden minskar. Uppgångar noteras för Storbritannien och Italien, medan utvecklingen för t ex Tyskland, Frankrike, Spanien och Ryssland gick i motsatt riktning.Utomeuropeiska gästnätter minskade med 1 % jämfört med september i fjol. Den viktiga målgruppen USA ökade dock med 5 %.

Stockholm fortsätter att vara motorn i Svensk turism med en ökning i antalet gästnätter med 3,4 procent i september. Antalet gästnätter i Sverige som helhet var motsvarande samma månad föregående år.

Läs hela rapporten här

De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2012 hade Stockholm 10,8 miljoner gästnätter. Hittills i år har Stockholm haft 8,4 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1 procent i jämförelse med samma period under föregående år. 


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand