2013-06-11 09:23Pressmeddelande

Ökar: 754 000 gästnätter i april 2013

null

Under april gjordes 754 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 13 700 gästnätter, dvs 2 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet minskade antalet gästnätter med 5%.


Ökningen beror främst på antalet svenska besökare, som ökade med 9%. Antalet internationella gästnätter minskade under samma period med 12%. Den största minskningen syns i antalet gästnätter från Europa utanför de nordiska länderna (-17%), särskilt från Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Däremot ökade antalet gästnätter från andra stora marknader, exempelvis Storbritannien och USA.

Stockholm fortsätter att vara motorn i Svensk turism med en ökning i antalet gästnätter med 2 procent i April. Antalet gästnätter i Sverige som helhet föll med 5 procent under samma period.

Läs hela rapporten här

 

De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2012 hade Stockholm 10,8 miljoner gästnätter. Hittills i år har Stockholm haft 2.7  miljoner gästnätter, vilket är en minskning med 1 procent i jämförelse med samma period under föregående år. 

Stockholm Visitors Board (SVB) is the official tourism promotion agency of Stockholm. Our aim is to increase tourism and further promote the Stockholm region as host for corporate meetings, incentive travel, congresses and events. Stockholm Visitors Board is a subsidiary of Stockholm Business Region and owned by the City of Stockholm. The Stockholm region is marketed under the common brand Stockholm - The Capital of Scandinavia. Stockholm is one of the top ten tourism destinations and one of the fastest growing regions in Europe. In 2012 alone, Stockholm had over 10,7 million commercial overnight stays.  www.visitstockholm.com


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand