2014-01-23 10:11Pressmeddelande

Ökar 6 procent: 909 000 övernattningar i november

Under november gjordes 909 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 6 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet ökade antalet gästnätter med 5 procent under motsvarande period. Ökningstakten under både oktober och november i Stockholm har varit högre än tidigare under året.

Ökningen beror främst på antalet internationella besökare, som ökade med 9%. Antalet inhemska gästnätter ökade också under samma period med 4%. Det är främst gästnätterna från utomeuropeiska gästnätter som växer starkast även om de europeiska gästnätterna också ökar. Uppgångar under månaden noteras för viktiga marknader som USA, Tyskland, Frankrike och Ryssland, medan utvecklingen från Italien, Storbritannien, Norge och Spanien var negativ.

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk turism. Under årets 11 första månader gjordes 10,7 miljoner gästnätter i Stockholms Län, vilket är en ökning med 2 procent i jämförelse med 2012.

Läs hela rapporten här

De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2012 hade Stockholm 10,8 miljoner gästnätter. Hittills i år har Stockholm haft 10,7 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 2 procent i jämförelse med samma period under föregående år.  


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand