2011-03-08 14:31Pressmeddelande

Nytt forum ska lyfta svensk evenemangsindustri

Stockholm Globe Arenas, Sponsrings & Eventföreningen och Stockholm Event Network (ett nätverk inom Stockholm Visitors Board) går nu samman och arrangerar ett årligt forum för alla aktörer inom evenemang, sponsring, arenor och event. Det första forumet äger rum den 30-31 augusti 2011 i Annexet, Ericsson Globe i Stockholm.

– Med vårt nya BranschForum vill vi inspirera olika branscher att lära sig av varandra för att skapa nya format och samarbeten. Gärna i branschöverskridande allianser som kan ge oväntade och bättre upplevelser, säger Maria Guggenberger, vd för Sponsrings & Event­föreningen.

Genom samarbetet vill Sponsrings & Eventföreningen, Stockholm Event Network och Stockholm Globe Arenas skapa en plattform för evenemangs- och sponsrings­branschen. Detta internationella, årliga forum ska inspirera, utveckla och skapa nya affärsmöjligheter för de aktörer som jobbar professionellt med sponsring, större möten och evenemang.

– Vi har själva saknat den här typen av forum där branschen, näringslivet och politiker kan träffas för att nätverka och inspireras till utveckling av evenemangsindustrin. Därför är vi stolta att vara med som partner och initiativtagare till BranschForum och hoppas att det kommer att leda till många nya kontakter och samarbeten, säger Ninna Engberg, VD Stockholm Globe Arenas.

– Att vara partner i ett årligt forum där branschens aktörer kan mötas och samtidigt stärka Stockholm som evenemangsstad ligger helt i linje med Stockholms vision om att vara en evenemangsstad i världsklass, säger Peter Lindqvist, VD Stockholm Visitors Board.

Talarlistan består av både internationella och svenska talare. Det övergripande temat är oväntade allianser. Exempel på ämnen; CSR, HR och sponsring i spännande kombination, teknikutvecklingens betydelse för besökarupplevelsen, vad kan kulturen lära sig av idrotten och tvärtom, hur kan evenemang driva integration och samhällsutveckling, de mest framgångsrika och nytänkande sponsringsprojekten, Cybergames - vad är det och hur ser framtiden ut?

Kort fakta om BranschForum 2011
Datum: 30-31 augusti, 2011
Plats: Annexet, Ericsson Globe
Läs mer på www.branschforum.com

För mer information, kontakta gärna:

Marie Lindqvist, kommunikationschef, Stockholm Globe Arenas, 08-600 93 52, marie.lindqvist@globearenas.se

Maria Guggenberger, vd, Sponsrings & Eventföreningen, 070-771 01 67, maria.guggenberger@sefs.se

Mattias Rindberg, chef Evenemangsavdelningen, Stockholm Visitors Board, Stockholm Event Network, 08-508 28 590, mattias.rindberg@stockholm.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand