2021-09-08 07:01Pressmeddelande

Gröna Lund nominerat till årets Stora Turismpris

Stora turismpriset 2021 Visit Stockholm karusell Gröna Lund tivoli slänggunga foto Yanan Li

Gröna Lund är Stockholms läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till en aktör som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen. Årets alla nominerade är aktörer som lyckats ställa om verksamheten i spåren av pandemin. Vinnaren utses den 24 november.

Det är jätteroligt att Gröna Lund nominerats till Stora Turismpriset 2021. Grönan har i generationer varit ett självklart besöksmål under sommaren och bidragit till att göra Stockholm attraktivt att bo i och att besöka. Nöjesparken erbjuder också för många det första viktiga steget in på arbetsmarknaden, säger Anna König Jerlmyr finansborgarråd i Stockholm (M).

Vi är otroligt stolta över att Region Stockholm och Visit Stockholm nominerat oss till Stora Turismpriset. Gröna Lund har varit en betydelsefull arbetsplats och nöjesplats för stockholmarna i över 138 år, något som vi jobbade hårt för att kunna fortsätta vara även under pandemin. Att ingenting är omöjligt är en del av vårt DNA och genomsyrar allt vi gör. Därför är jag extra stolt över att vi inte bara kunde hålla öppet utan till och med kunde utveckla tivolit under det här året, säger Gröna Lunds vd Magnus Widell.

Under pandemin har Gröna Lund utvecklat sin verksamhet och haft ett engagemang i utvecklingen av Djurgården som destination. De förändringar som Gröna Lund har gjort är långsiktiga lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Gröna Lund har ställt om både affärsmodellen och tillhörande biljettsystem för verksamheten för att kunna hantera restriktionerna men med en långsiktig ambition och lönsamhet. Med konsertkonceptet Late Night Concert i samarbete med TV4 och Live Nation har Gröna Lund behållit sin position som konsertarena och nått nya målgrupper.

Gröna Lund skapar jobb och hållbar tillväxt för hela Stockholmsregionen och stärker regionens identitet och attraktionskraft. De visioner Gröna Lund har bidrar med innovation och omtänksamhet till en öppen plats för såväl stockholmare som besökare, säger Cristine Dahlbom, Tillväxtchef i Region Stockholm.

Gröna Lund har under pandemins tuffa förutsättningar arbetat hårt med innovation för att ställa om och skapa grund för en lönsam verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt. Gröna Lund är en motor för Djurgårdens och hela Stockholms utveckling som destination. Det är viktigt för oss att uppmärksamma deras arbete och hur de generöst delar med sig av sina lärdomar, säger Caroline Strand, VD för Visit Stockholm.

Om Stora Turismpriset

Varje år delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Många företag inom besöksnäringen har i spåren av pandemin behövt ställa om till nya marknader och kundgrupper. De nominerade till Stora Turismpriset är inspirerande exempel på företag som ställt om efter de nya förutsättningarna. Tillväxtverket är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som delar ut Stora Turismpriset, Årets ciceron och arbetar för att sprida kunskap till besöksnäringens aktörer. De 21 kandidaterna nomineras i sina respektive län. Priset delas ut den 24 november i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

Ur underlag för nominering:

Gröna Lund har under många år gjort kontinuerliga investeringar och ett gediget utvecklingsarbete. Gästens upplevelse är alltid i fokus och innovation och produktutveckling är en viktig del i arbetet. Med nöjda gäster som vill komma tillbaka skapas förutsättningar för en lönsam verksamhet. Överskottet används för att utveckla utbud och höja kvaliteten.

Parks & Resorts har vidare tagit in ny investerare under pandemin som stärker företagets förmåga att ta sig igenom krisen. De har även säkrat genomförandet av verksamheten och investeringen för Monster, en berg-o-dalbana i absoluta Europa toppklass som stimulerat attraktiviteten i nystarten. Tivolit har i år öppnat upp med ett ännu större utbud.

Under två års tid har utmaningen ”Challenge 2020” pågått, där alla medarbetare inom hela koncernen jobbat för att nå högt uppsatta mål för både ekonomi och gästnöjdhet. I början av 2020 reste drygt 400 medarbetare över Atlanten för att tillsammans besöka bland annat Disney World, Universal Studios och Sea World. Studieresan var ett sätt för att fylla medarbetare med inspiration och kunskap från några av världens mäktigaste nöjesparker.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici