2015-08-12 15:00Pressmeddelande

Gästnätter: Stockholms besöksnäring nådde årsbästa i juni

Antalet övernattningar i Stockholm fortsatte att öka under juni månad. I Stockholms län registrerades drygt 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med samma månad 2014. Därmed är juni hitintills den månad då Stockholm har haft flest antal övernattningar i år, enligt statistik från SCB/Tillväxtverket.

Under juni månad ökade de internationella övernattningarna med 11 procent i Stockholms län, jämfört med samma period 2014. De nationella övernattningarna ökade med 3 procent. De utländska besökarna kom främst från Tyskland, och den absolut största andelen av gästnätterna stod svenskarna själva för. I juni uppgick de inhemska gästnätterna i huvudstaden till drygt 723 000 vilket motsvarar 60 procent av det totala antalet övernattningar som gjordes under månaden.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand