2015-05-11 13:01Pressmeddelande

​Gästnätter: Stockholm ökar 8 procent i mars 2015

Stockholm fortsätter att öka starkt under 2015. Under mars gjordes närmare 870 000 övernattningar på boendeanläggningar i Stockholms län, vilket är en ökning med 8 procent enligt statistik från SCB/ Tillväxtverket. Den största ökningen kommer från internationella gästnätter, framförallt från Europa och utanför Europa.


- Stockholm visar på en stark utveckling under mars, särskilt när det gäller antalet internationella gästnätter. Det är särskilt glädjande att två av våra största utlandsmarknader också står för den största utvecklingen under månaden. Tyskland ökar med 27 procent och Storbritannien med 19 procent, säger Thomas Andersson vd Stockholm Visitors Board

Första kvartalet under 2015 har antalet kommersiella gästnätter i Stockholm ökat med 10 procent jämfört med föregående år.

Läs hela rapporten här

Ann-Charlotte Jönsson, PR Manager, Stockholm Business Region, tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand