2015-04-15 10:00Pressmeddelande

​Gästnätter: Stockholm ökar 7 procent i februari

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. Under februari månad gjordes 735 000 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län, vilket är en ökning med 7 procent enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. Den största ökningen kommer främst från gästnätter utanför Europa samt nationella gästnätter.

- Januari och februari brukar vara svaga månader och det är därför kul med rejäla plussiffror i början av året. Så här långt är 2015 starkare än 2014. Utvecklingen visar att besöksnäringen blir allt viktigare för regionens tillväxt, säger Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board

Hittills i år har antalet kommersiella gästnätter i Stockholm ökat med 12 procent jämfört med föregående år. Motsvarande ökning i Sverige som helhet är 8 procent.

Läs hela rapporten från Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand