2015-01-21 11:18Pressmeddelande

Gästnätter: Stockholm ökar 5 procent i november

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. Under november månad gjordes 951 000 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län, vilket är 44 000 fler än november 2013 och en ökning med 5 procent enligt statistik från SCB/Stockholm Visitors Board.

Sammantaget mellan januari – november har antalet kommersiella gästnätter i Stockholm ökat med 7 procent jämfört med föregående år. De internationella övernattningarna har sammanlagt ökat med 10 procent och de nationella övernattningarna har ökat med 6 procent.

Läs hela rapporten från Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand