2014-12-10 10:54Pressmeddelande

​Gästnätter: Stockholm ökar 10 procent i oktober 2014

null

Under oktober månad hade Stockholm drygt 1 miljon gästnätter. Det motsvarar en ökning med 10 % i jämförelse med samma månad föregående år enligt statistik från SCB/Stockholm Visitors Board. Hittills i år har 10 miljoner kommersiella gästnätter gjorts i länet, vilket motsvarar en ökning med 8 %. 

De internationella gästnätterna står för den största procentuella ökningen hittills i år, +11% i jämförelse med de inhemska på +6%.

- Med över en miljon gästnätter i oktober slår vi förra året med råge. Och den största tillväxten kommer från internationella gäster. Det är extra roligt att se en stadig ökning på en marknad som Finland där vi arbetat långsiktigt och målmedvetet under flera år, säger Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board. 

Stockholm fortsätter att stärka sin position som en av Europas populäraste besöksdestinationer och är motorn i svensk besöksnäring. 

Läs hela rapporten från Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand