2014-11-10 16:30Pressmeddelande

Gästnätter: Stockholm ökar 10 % i september

null

Under september månad hade Stockholm drygt 1 miljon gästnätter. Det är 95 000 gästnätter fler än samma månad föregående år, vilket motsvarar en ökning med 10 % enligt statistik från SCB/Stockholm Visitors Board. Hittills i år har över 9 miljoner kommersiella gästnätter gjorts i länet, vilket motsvarar en ökning med 8 %. 

De internationella gästnätterna står för den största procentuella ökningen hittills i år, +12% i jämförelse med de inhemska på +6%.

- Med nio månaders statistik i ryggen kan vi utläsa två viktiga trender. Dels står det klart att det är storstadsregionerna som lyfter turismen i Sverige och dels att det är de internationella gästnätterna som ökar mest. Procentuellt sett dubbelt så mycket som de inhemska. Ökningen kommer framförallt från våra största marknader Tyskland, USA och Finland, vilket bidrar en stor volymökning, säger Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board. 

Stockholm fortsätter att stärka sin position som en av Europas populäraste besöksdestinationer och är motorn i svensk besöksnäring. 

Läs hela rapporten från Stockholm Visitors Board

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand