2014-06-10 09:49Pressmeddelande

Gästnätter: Stockholm ökar 10% i april

Stockholm upplever en kraftig tillväxt när det gäller antalet gästnätter, framförallt från utlandet. Under årets första fyra månader har närmare 3 miljoner gästnätter bokförts på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var mer än en kvarts miljon fler än under samma tid i fjol, och en ökning med 10 procent. 

Under samma period har antalet internationella övernattningarna har ökat med 16 procent. Ökningen kommer framförallt från marknader utanför Europa såsom USA och Asien, men viktiga marknader som Tyskland växer också. I Sverige som helhet ökade antalet gästnätter med 4 procent under motsvarande period. 

831 000 gästnätter under april innebar en uppgång med 10 %. Svenska besökares gästnätter steg med 5 % och utländska gästnätter med 22 %. Nordiska övernattningar steg med 15 % jämfört med april 2013. Såväl besökare från Danmark, Finland som Norge ökade under april, liksom under året som helhet. För målgrupper i Europa utanför norden vände utvecklingen påtagligt i positiv riktning. 143 000 övernattningar under april var 22 % fler än i fjol och överträffade även 2012 års toppnotering för april. Besökare från USA stod för drygt 20 000 övernattningar under månaden – en uppgång med 27 % från april i fjol. Hittills under 2014 har besökare från USA gjort 15 000 fler övernattningar än i fjol (+ 30 %).

Så här kommenterar företagar, trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton, tillika ordförande i Stockholm Business Region januarisiffrorna på sin blogg:

- I år inföll påsken i april, vilket brukar innebära en lägre beläggning. Under april månad gjordes 831 000 gästnätter ( varav 582 297 i Stockholm stad) en ökning med 10 procent. Andelen utländska gästnätter steg med 22 procent i jämförelse med samma period under föregående år. En av anledningarna till ökningen är Den europeiska urologkongressen EAU som ägde rum i Stockholm i början av påskveckan med närmare tio tusen deltagare.

Läs hela rapporten.

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2013 hade Stockholm närmare 11 miljoner gästnätter.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand