2015-07-09 14:09Pressmeddelande

​Gästnätter: Stark vår i Stockholm. Ökning i maj.

Internationella turismen fortsätter att öka till Stockholm under maj. Under våren, januari-maj, har antalet övernattningar ökat med sammanlagt 9 procent vilket är den bästa vinter-vårsäsongen hittills i Stockholms historia. Med 4,4 miljoner gästnätter under våren befäster Stockholm sin position som året runt destination, enligt statistik från SCB/ Tillväxtverket

Under maj månad gjordes närmare 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. De internationella gästnätterna ökade med 8 procent, medan de nationella hade en lägre tillväxt. Sammanlagt ökade antalet gästnätter under maj månad med 4 procent.

Läs hela rapporten här

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand