2015-09-13 09:00Pressmeddelande

Gästnätter: Rekordstor ökning av besökare i Stockholm i juli

Under juli månad hade Stockholm rekordmånga övernattande besökare. Den största ökningen stod de nordiska besökarna för med 60 procent fler gästnätter jämfört med samma månad 2014. I Stockholms län registrerades totalt 1,6 miljoner övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i juli, vilket var en ökning med 20 procent.


Antalet gästnätter i Stockholm kom till 60 procent från inhemska besökare under juli månad, enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. Det var en ökning med 21 procent, medan de utlänska övernattningarna ökade totalt med 18 procent i juli månad. Precis som föregående månad kom de flesta utländska besökarna från Tyskland.

- Vi ser att Stockholms attraktionskraft ökar vilket visar sig i besökarsiffrorna. Mycket av ökningen i juli är ett kvitto på att vår region blivit riktigt konkurrenskraftig som alternativ för stora möten och kongresser genom de fina anläggningar som finns här, säger Thomas Andersson, vd på Stockholm Visitors Board.

Bland de nordiska länderna ökade antalet besökare främst från Danmark, följt av Norge. En anledning till den kraftiga ökningen av nordiska besökare i juli var en stor internationell konferens som anordnades i Stockholm. En stor minskning av besökare stod Ryssland för med 33 procent färre besökare i juli månad jämfört med samma månad 2014. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand