2014-10-24 10:00Pressmeddelande

Fortsatt samarbete för en hållbar besöksnäring i Stockholms skärgård

Hösten 2011 gick startskottet för att utveckla Stockholms skärgård till en hållbar året-runt-destination. Projektet är klart och har bland annat levererat nya båtlinjer, gemensam webb och färdiga paket med till exempel vraksafari, fiske, cykel och lokalproducerad mat. Länsstyrelsen, landstinget, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms stad och de sju skärgårdskommunerna har beslutat om ett fortsatt samarbete och det nya samarbetsavtalet skrevs på under fredagen.


- Det är ett unikt samarbete med en naturlig fortsättning. En utvecklad besöksnäring bidrar inte bara till länets attraktivitet utan också till ett livaktigt företagande och förbättrade förutsättningar för bofast befolkning, en nödvändighet för en levande skärgård, säger länsöverdirektör Magdalena Bosson.

Det fortsatta samarbetet, Stockholm Archipelago, kommer att under minst tre år finansieras med drygt två miljoner per år från de deltagande parterna. Till detta kommer projektmedel och deltagande från företag och organisationer i de olika konkreta aktiviteterna. 

- Besöksnäringen och en förlängd säsong är viktig för att vi ska ha levande skärgårdssamhällen med jobb och bofasta. Därför är en fortsättning av projektet oerhört viktigt, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd och ordförande i Skärgårdsstiftelsen.

En av målsättningarna med Stockholm Archipelago är att göra skärgården tillgänglig för internationella gäster året om.

- Besöksnäringen är viktig för Stockholms tillväxt och därför är jag glad att det blir en fortsättning på samarbetet. Vi ska nu jobba vidare med att lyfta fram och utveckla skärgården som besöksmål vilket ytterligare kommer att stärka Stockholms attraktionskraft, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

För ytterligare information kontakta
Dan Löfgren, Kommunikationschef,  Norrtälje Kommun, 070-744 1789, dan.lofgren@norrtalje.se 
Olle Castelius, Presschef Länsstyrelsen Stockholm, 010-223 12 74, 076-785 45 50, olle.castelius@lansstyrelsen.se
Gustaf Arnander, Pressekreterare Miljö- och skärgårdsroteln (c) Stockholms läns landstinggustaf.arnander@politik.sll.se, 0707 37 41 42  
Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef, Stockholm Business Region, 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

De sju skärgårdskommuner, som tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Skärgårdsstiftelsen och Stockholms stad har skrivit på för ett fortsatt samarbete i minst tre år, är: Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Vaxholm och Österåker. Samarbetet kommer att kallas ”Stockholm Archipelago”.


Vad projektet resulterat i:

Utvecklat samarbete

Produktutveckling

 • Lokala processer som ökat lokala samarbetet, höjt kunskapsnivån inom exportmognad och spridit kunskap om gemensamma aktiviteter och framför allt genererat nya produkter


 • En gemensam digital produktpärm med 33 exportmogna produkter för researrangörer, paketerad inom ramen för den kommunikationsplattformen


 • Flera av produkterna är utvecklade från ax till limpa i projektet, andra blev färdiga och exportmogna tack vare projektet


 • Meet Utö with Kayaking, Seal Spotting and Hiking (Utö)


 • On the rocks – Two Day Hike and Boat trip (Grisslehamn)


 • Love and War med guidning, optisk telegraf m.m. (Grisslehamn)


 • Red Carpet Paddling Experience (Norrtälje)


 • The Archipelago Seastar (Ljusterö)


 • Experience Stockholm Archipelago, tre dagar med RIB(Nynäshamn)


 • Bike & Fishing (Utö)


 • Two days of History and art (Ljusterö)


 • Wreck safari – a Live Underwater Adventure (Dalarö)


 • A Taste of Nynäshamn (Nynäshamn)


 • Three Days Soft Adventure (Nynäshamn)


 • Archipelago Voyage (Vaxholm)


 • A Regional Food-taste Tour (Värmdö)


Innovationer

 • Ett affärsutvecklingsprogram för cirka 20 företagare från norr till söder.


Andra utvecklingsprojekt

 • Norrtälje: Norra båtlinjen, ny båtlinje från Norrtälje-Lidö-Björkö-Arholma-Fejan.


 • Grisslehamn: Flytt av optiska telegrafen och nya produkter kring det historiska Grisslehamn.


 • Vaxholm: Plan för kajområdet med gästhamn, bussar, bensinmackar och tecknande av avtal om helt ny linfärja till Kastellet


 • Dalarö: Vrakutfärder och ”torrdyksprodukter”.


 • Utö: Bildat Destination Utö Ekonomisk förening, utvecklat en destinationshandbok och destinationskalender, wifi-zon och ett konkret utvecklingsförslag för gruvbyn.


 • Nynäshamn: Evenemangsstrategi och konceptutveckling kring temat havsnära smaker och lokal mat och utveckling av hamnområdet.


 • Sandhamn:  Utvecklad Sandhamnsapp och informationstavla för uppdaterad info året runt.


 • Ljusterö: Utveckling av Seastarkonceptet – en lokal busslinje och produkter omkring. Finns i produktpärmen.


 • Grinda: Förstudie för utveckling av gårdsbutik och genomförande av hållbarhetsfestival.


 • Nacka och Värmdö: Lokal busslinje som knyter ihop olika upplevelser.


Övergripande

 • Ökad kunskap om att jobba mot exportmarknad genom en rad olika.


 • Nya och stärkta nätverk, inom lokala destinationer och mellan lokala destinationer t.ex. Dalarö Water Activity Center.


 • Hotellsamarbete mellan några av de större skärgårdshotellen i syfte att bli starkare som affärspartner för hotell inne i Stockholm.


 • Gemensamt deltagande vid Swedish Workshop.


 • Outdoor Academy 2014 genomfört i skärgården under september 2014 med internationell media och reseagenter.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.visitstockholm.com 
www.investstockholm.com 
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand