2020-10-14 11:37Pressmeddelande

Förändrade beteenden påverkar evenemangsbranschen

Stockholm Pride Pride paraden

Det är tydligt att svenskarna saknar sina evenemang och tycker att livskvaliteten sjunker under nuvarande situation. 4 av 5 svenskar svarar att de normalt går på större evenemang 1-5 gånger per år. Uteblivna evenemang leder till tristess och avsaknad av socialt umgänge. Vanligtvis besöker hälften av svenskarna Stockholm varje år för att gå på evenemang. Förändrade beteenden skapar nya villkor för framtidens evenemang. Det visar en nationell undersökning som genomförts under september.

Biljetter köps senare, digitala verktyg, fokus på att hålla avstånd, säkerhet och hygien är viktiga faktorer för respondenterna.

Minst 3 av 4 kommer att köpa biljetter till evenemang med kortare framförhållning än innan pandemin. Det blir ännu viktigare med digitala verktyg för att man ska kunna boka allt i förväg, slippa köa och att man kan boka allt man vill göra/tjänster digitalt. Att det finns handsprit på plats, att människor håller avstånd och att det inte är för många på samma plats lyfts som viktiga faktorer vid besök på evenemang framåt.

Svensken gillar evenemang i sin stad - bara en av tio är negativa. Ekonomisk tillväxt, fler jobb och ökad turism, som bidrar till liv och rörelse i staden, är de tre effekter svenskarna främst ser att evenemang ger. Man ser även stolthet över sin stad, inspiration att göra nya saker, ökad gemenskap och ökad livskvalitet för de boende i staden som tydliga effekter av evenemang.

Över hälften av svenskarna besöker Stockholm varje år för att gå på evenemang

Stockholm som evenemangsstad är stark och det besökarna uppskattar mest är stadens stora utbud, den vackra staden och dess goda kommunikationer. Det som beskrivs som mindre bra i Stockholm är att det upplevs trångt och dyrt. Musikkonserter, festivaler och teater/musikaler är den starkaste reseanledningen vad gäller evenemang och det är också de typerna av evenemang man vill se mer av i Stockholm. Stockholm Marathon är det enskilda evenemang som svenskar tydligast förknippas med Stockholm. Vanligtvis besöker hälften av svenskarna Stockholm varje år för att gå på evenemang.

Det här är värdefull fakta som vi tar med oss i arbetet med att vidare utveckla Stockholm som attraktiv destination. Med evenemang som upplevs och är hållbara, trygga och säkra kan vi öppna upp ansvarsfullt när läget tillåter. Evenemang är och kommer fortsätta vara en viktig reseanledning och förutsättning för Stockholms attraktivitet, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm. 

Om undersökningen

Visit Stockholm har, i samarbete med Göteborg & Co, under september genomfört en stor nationell undersökning kring människors uppfattning om evenemang. I undersökningen har det även ställts frågor om hur man ser på Stockholm som evenemangsstad och inställningen till att åter besöka evenemang när restriktionerna lättar.

För mer information kontakta

Patrik Tengwall, Evenemangsstrateg Stockholms stad
patrik.tengwall@stockholm.se 

Magnus Hessbo, Projektledare, Analys och omvärld Visit Stockholm
magnus.hessbo@stockholm.se

 Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici