2008-10-16 06:58Pressmeddelande

EuroPride gav 100 miljoner turistkronor till Stockholm

- Att så många som nio av tio angav EuroPride som reseanledning visar attraktionskraften i evenemanget. Stockholm är en mångfaldens stad och evenemanget bidrar till att sprida den bilden internationellt, säger Mattias Rindberg, Chef affärsområde Evenemang på Stockholm Visitors Board.

Årets publikundersökning är en uppföljning av den undersökning som gjordes 2006, med syfte att uppskatta festivalens betydelse för det turismekonomiska inflödet till Stockholm.

17 000 unika betalande besökare blev resultatet av Stockholm EuroPride 2008. Tidigare siffror som organisationen uppskattat bekräftas nu av utredningen, som visar att turister utgjorde drygt en tredjedel av festivalens besökare. Utredningen visar också att ytterligare 33 000 besökare deltog i festivalens parad.

- Resultatet bekräftar våra förhoppningar. EuroPride blev den största festivalen som vi arrangerat. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla festivalen kommande år, säger Jonah Nylund, ordförande för Stockholm Pride.

Publikundersökningen visar också att det finns mycket att göra för att förbättra antalet internationella besökare. Siffran har fördubblats på två år, från 4 till 8 procent, men det är fortfarande en liten del av besökarna som kommer från andra länder än Sverige.

- Vi tror att festivalens internationella betydelse kan växa och vill fortsätta den positiva utvecklingen. Dels vill vi stärka vårt internationella solidaritetsarbete, men också förbättra marknadsföringen av festivalen tillsammans med SVB i andra länder, berättar Jonah Nylund.

Stockholm Pride har ansökt om värdskapet av WorldPride 2012. Enligt Mattias Rindberg på Stockholm Visitors Board skulle ett WorldPride stärka Stockholm som en evenemangsstad i världsklass. Stockholm Prides styrelse reser till InterPride-konferensen i Vancouver nästa vecka för att presentera ansökan påplats.Vilken stad som tilldelas värdskapet blir officiellt den 26oktober.

För ytterligare information kontakta:

Ann-Charlotte Jönsson, Presschef, Stockholm Visitors Board, tel 076 82 54 992

Anna Söderström, Presschef, Stockholm Pride, tel 0704-58 18 58


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand