2014-06-26 09:00Pressmeddelande

Digital satsning synliggör Stockholms skärgård för besökare

Lagom till högsäsongen lanseras en ny webbplats som lyfter fram Stockholms skärgård för internationella och svenska besökare. Den nya webbplatsen är en del i en regional satsning på destinationsutveckling – Skärgårdsstrategin.

I Skärgårdsstrategin har över 150 företagare, offentliga aktörer och föreningsliv under två år jobbat med produkt- och platsutveckling i skärgårdsregionen – längs kusten och på skärgårdsöar. Parallellt har flera nya kommunikationskanaler utvecklats: Dels en ny webbplats – www.stockholmarchipelago.se – som både informerar om skärgården och länkar samman regionens lokala turistwebbar. Dels en landningssida på Stockholms officiella besöksguide visitstockholm.com.

– Helt nya www.stockholmarchipelago.se samlar och tillgängliggör hela skärgårdens utbud av turistupplevelser på ett sätt som vi haft svårt att göra tidigare. Samtidigt får vi draghjälp av Visitstockholm.com som med 3 miljoner unika besökare per år både synliggör skärgården och driver trafik till skärgårdens webbplatser, säger Lars Berlin, ordförande i Skärgårdsstrategins arbetsgrupp för framtida samverkan.

Produkterbjudandet på den nya skärgårdswebben kommer från skärgårdens företag via de lokala turistorganisationerna, där det är öppet för alla att vara med.

– Det är fantastiskt hur väl det initiativ fallit ut som Länsstyrelsen, Stockholms stad och landstinget tog för ett par år sedan tillsammans med skärgårdens kommuner och andra nyckelaktörer. Nu ser vi hur konkreta resultat lägger grunden för fortsatt samverkan och bidrar till besöksnäringens utveckling till nytta både för en levande skärgård och Stockholmsregionens attraktivitet, säger Chris Heister, landshövding i Stockholm län.

Skärgårdsstrategins syfte är att bidra till de nationella målsättningar som finns för hållbar tillväxt och nya jobb i besöksnäringen. Skärgården är en av fem svenska destinationer som erhållit särskilt stöd från Tillväxtverket för att under en treårsperiod driva målinriktad destinationsutveckling.

– Skärgården är en unik tillgång för Stockholm. Den ger oss möjlighet att attrahera besökare, företag och boende till Stockholmsregionen. Genom att öppna skärgården för besökare under en större del av året skapas tillväxt och viktiga jobb i besöksnäringen både i Stockholm och i skärgårdsregionen, säger Ulla Hamilton (M), näringslivsborgarråd i Stockholms stad.

– Det är avgörande att hitta vägar för att på ett hållbart sätt utveckla skärgården till en livskraftig region där det går att bo, leva och driva företag under hela året. Skärgårdsstrategin är ett viktigt initiativ av många för att ta sig an en sådan utmaning. Skärgården har en fantastisk potential, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Kontakt:

För ytterligare information eller kommentarer om stockholmarchipelago.se:
kontakta Lars Berlin, näringslivschef Värmdö kommun och ordförande Skärgårdsstrategins arbetsgrupp för Framtida samverkan, lars.berlin@varmdo.se, 08-570 482 80.

För ytterligare kommentarer från Chris Heister:
Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, informationsdirektör Marie Månsson, 070-619 12 90.

För ytterligare kommentarer från Ulla Hamilton:
Kontakta Moderaterna i Stockholms stad, pressjournummer 08-508 29 222.

För ytterligare kommentarer från Gustav Hemming:
Kontakta Stockholms läns landsting, Gustav Hemming, gustav.hemming@politik.sll.se, 070-737 41 36.

För information om Skärgårdsstrategin:
Kontakta styrgruppens ordförande Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board, 08-508 28 550, projektledare Erika Rosander, 08-508 285 30 eller Ann-Charlotte Jönsson, PR Chef Stockholm Business Region, 08-508 28 507.

"Skärgårdsstrategin – destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader" är ett regionalt samverkansprojekt inom ramen för Tillväxtverkets program Hållbar destinationsutveckling som omfattar fem svenska destinationer. Projektets parter är Stockholms stad, skärgårdskommunerna Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö, Österåker, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk samt några enskilda företag.

Mer information om projektet finns på www.skargardsstrategin.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand