2012-06-11 06:00Pressmeddelande

Cyklande turistbyrå bidrar till ökad tillgänglighet – och miljömedvetenhet

Turistinformation som letar upp besökarna – istället för tvärtom. Utfallet har varit så positivt från de två tidigare somrar som greppet har prövats i Stockholm att det nu åter är dags för de cyklande turistinformatörerna att rulla ut. Syftet är att öka servicen, men också att visa att cykel är ett både effektivt och miljövänligt sätt att förflytta sig i Stockholm. ”Ett gott värdskap och en bättre tillgänglighet är viktiga redskap för att öka antalet besökare med 50 procent till 2020”, säger Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik- och arbetsmarknadsråd i Stockholm.

Det här är tredje sommaren i rad som de ambulerande turistinformatörerna intar Stockholms gator. Tillsammans med Clear Channel, som ansvarar för Stockholm City Bikes, har Stockholm Visitors Board specialutrustat cyklar med personal och turistinformation. Cyklarna kommer att röra sig på turistintensiva platser från 1 juni till 31 augusti.

- Att öka servicegraden och samtidigt inspirera till miljömedvetenhet ligger helt i linje med Stockholmsstrategin 2020, där tillgänglighet och värdskap är några av de viktigaste byggstenarna, säger Ulla Hamilton.

 - Vi vill hjälpa våra besökare att upptäcka fler av attraktionerna i Stockholm och samtidigt locka till att de själva utforskar staden med cykel, fortsätter hon.

Målet för Stockholmstrategin 2020, som lanserades tidigare i år, är ett Stockholm som är ett besöksmål i världsklass och en säker, välkomnande och hållbar destination. Vi vill öka antalet gästnätter och anställda inom besöksnäringen med 50 procent samt det turistekonomiska inflödet med 80 procent.

-  Stockholmsstrategin 2020 syftar till att stärka Stockholm som besöksdestination. Den bygger på samverkan mellan både offentliga och privata aktörer i hela länet.

Möt Ulla Hamilton i Kungsträdgården vid Illums Bolighus den 13 juni kl. 14.45 när hon själv möter besökarna på cykel

För mer information:
Eva Camél, chef Chef Privatresor & Turistservice Stockholm Visitors Board
Tel: 08-508 285 59

Elisabet Elmsäter Vegsö, projektledare Stockholmsstrategin
Tel: 08-508 285 92

 Presskontakt
Håkan Filipsson, pressansvarig M-rotlarna
Tel: 076 - 12 29 201, 08 - 508 29 201

Stockholm Visitors Boards (SVB) marknadsför tillsammans med partners i besöksnäringen Stockholm i syfte att öka antalet besökare till Stockholm. Marknadsföringen sker under det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand