2020-06-09 08:01Pressmeddelande

Chatboten Erik guidar dig rätt i Sommarstockholm

Sommar Stockholm badställeBadställe i Stockholm

Nu kan du fråga Erik vad du ska göra när du är i Stockholm. Han vägleder dig och ställer frågor om vad du är intresserad av och du svarar. Svaren leder fram till ett paket av uppslag och tips. Trots att Erik inte är en person – utan en automatiserad bot – får du ett anpassat innehåll till hur du kan tillbringa din ledighet i sommar i Stockholm. Förslagen presenteras i en karta, som går att navigera efter i tex mobilen för att hitta rätt.

- Stockholm ligger långt fram i utveckling av AI, digitalisering och ny teknik. Därför är det extra roligt att vi nu kan presentera en chatbot som hjälper stockholmarna att uppleva staden när det nu blir en sommarsemester på hemmaplan, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Chatboten är framtagen och utvecklad av Visit Stockholm tillsammans med Digitalbyrån Fröjd som ett led i att få stockholmarna och svenska besökare att semestra i Stockholm. Med hjälp av Erik upptäcker man nya sidor av staden, är tanken. Med förslag på platser och saker att göra som man kanske inte annars skulle hitta. Stockholm har fått en ny bästa kompis som älskar Stockholm.

- Erik hjälper oss att uppleva Stockholm på ett nytt sätt och samtidigt stötta upp vår lokala besöksnäring som kämpar oerhört hårt nu. De långväga besöken uteblir när rekommendationer inte tillåter resande utanför Sverige och då blir våra satsningar i första hand på lokal och nationell marknad avgörande, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

Med hjälp av begrepp som kärlek, tallbarsdoft, vinylskiva, adrenalin och vinkelhake kategoribestäms inriktningen på rekommendationerna. Kategorin kopplat till begreppet ”adrenalin” leder exempelvis till ”Äventyr är livet och livet är ett äventyr. Och Stockholm kan vara en enda stor äventyrspark”. Förslagen förfinas efter ytterligare några frågor. Slutligen landar Erik i ett paket där du får tips om att till exempel bo på basecamp, kitesurfa utanför Stadshuset och vilka mountainbike-trails som finns i området.

 

Här finns länk till Visit Stockholm: www.visitstockholm.com/sv 

Här finns länk till Facebook där chatboten ligger: www.facebook.com/visitstockholm

 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att tänka igenom om en längre planerad resa inom Sverige verkligen är nödvändig att genomföra. Dels för att minska risken för smittspridning till andra delar av landet men också för att inte belasta sjukvården i en annan region än den du tillhör. Undvik också att resa med kollektiva färdmedel. Blir du sjuk behöver du kunna ta dig hem på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra.

 

Tänk på att begränsa dina sociala kontakter, hålla avstånd till andra och undvika platser där många människor samlas.

Läs mer på https://professionals.visitstockholm.com/sv/information-i-samband-med-covid19/Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson