2013-05-30 06:00Pressmeddelande

Besöksnäringen en tillväxtmotor: 100 jobb ger ytterligare 76

null

När 100 personer anställs inom sport och kultur i Stockholms stad skapas ytterligare 76 nya jobb i Sverige, varav 61 i Stockholms län. Det visar en unik studie som presenteras idag. 

- Vi vet att turism leder till en livskraftig stad. Men att effekterna på närliggande branscher är så här stor både förvånar och gläder. Det bekräftar att vi är på rätt väg med vår kraftsamling kring evenemangsstrategin och gemensamma satsning på att locka hit besökare. Det tjänar hela Stockholmsregionen på, säger Ulla Hamilton (M), företagar- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

En port till arbetslivet
Utöver sport och kultur visar studien att 100 nya jobb vid nyetableringar inom hotell och restaurang samt arena och konferens, genererar ytterligare 35 respektive 71 nya jobb. De flesta arbetstillfällena skapas inom exempelvis hotell och restaurang, renhållning samt utbildning.

- Turisterna skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i hela länet. Många av de här jobben är en väg in i arbetslivet för de som idag står utanför arbetsmarknaden, såsom unga och personer med utländsk bakgrund, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Kranskommuner de stora vinnarna
Besöksnäringen är en av regionens främsta basnäringar. Det är en motor för ekonomisk tillväxt även inom andra branscher och bidrar därmed till regionens internationella konkurrenskraft. Till största delen hamnar de nya arbetstillfällena i Stockholms kranskommuner.

Stockholm är idag bland de tio största besöksdestinationerna i Europa, en kraftigt bidragande orsak till att vi är Skandinaviens ledande tillväxtregion.

- Samverkan i länet, mellan företag och beslutsfattare, skapar förutsättningarna för en livskraftig besöksnäring. Ju bättre vi förstår att turister är mer än glada besökare, utan en del av Stockholmsregionens viktiga industri, desto fler jobb har vi att se fram emot, säger Lars Sandberg, ordförande för Stockholmsstrategin och ordförande för Visita Stockholm.

Sammanfattning av rapporten
Stockholmsstrategin och Länsstyrelsen i Stockholms län har beställt rapporten Besöksnäringens inverkan på sysselsättningen i Stockholms län av Tyréns. De har studerat hur många jobb som kommer att skapas indirekt vid en besöksnäringsetablering i Stockholm.

Resultatet visar att om man etablerar en verksamhet inom arena och konferens som är i den storleken att den sysselsätter 100 personer, skapas ytterligare 71 jobb, varav merparten i länet. Det sker genom att besöksnäringsetableringen skapar arbetstillfällen hos sina underleverantörer och de som får jobb kan konsumera mer inom regionen och på så vis skapa fler jobb.

På samma sätt skapar en etablering inom sport och kultur, som sysselsätter 100 personer, också ytterligare 76 jobb. En etablering inom Hotell och restaurang, som är av den storleken att den sysselsätter 100 personer, skapar ytterligare 35 jobb.

Studien visar också att en etablering inom arena och konferens eller sport och kultur till stor del skapar jobb inom sina egna branscher samt inom hotell och restaurang. Hotell och restaurang skapar i större utsträckning jobb inom andra branscher såsom livsmedelsindustrin, detalj- och partihandel. Samtliga besöksnäringsetableringar som Tyréns undersökte skapar jobb inom utbildningsväsendet, hos företag som sköter administrativa uppgifter, i fastighetsbranschen samt byggindustrin.

Resultaten är proportionerliga vid olika stora etableringar. Det innebär att man kan använda resultaten som en multiplikatoreffekt: 100 anställda i Hotell och restaurang ger en spridning på 35 personer, 200 anställda ger en spridning på 70 personer och så vidare. Arena och konferens samt sport och kultur har en multiplikator på 1,71 respektive 1,76.

För mer information kontakta:
Lars Sandberg, ordförande Stockholmsstrategin tillika ordförande Visita Stockholm
lars.sandberg@scandichotels.com, 070 - 973 54 73

Elisabet Elmsäter Vegsö, projektledare Stockholmsstrategin
elisabet.elmsater@stockholm.se, 076 - 129 10 61

Om Stockholmsstrategin
Stockholmsstrategin är ett gemensamt arbete för att skapa en samsyn om nyttan av en gemensam målbild och strategi för utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms län. Intressenterna bakom är Visita Stockholm, Stockholm Visitors Board, Svensk Handel, Stockholms Kulturförvaltning, Swedavia, Visit Sweden, Stockholms Hamnar, Stockholmsmässan, Kungliga Djurgårdens Intressenter och Öppen Skärgård.
www.stockholmsstrategin2020.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand