2020-09-15 07:38NYHETER

Westin Buss en av vinnarna till Stora Turismpriset 2020

stad frånovanStockholm besöksnäring Turismpriset

Westin Buss är Stockholms läns nominering till den nationella tävlingen Stora Turismpriset. Nytt för i år är att alla nominerade utses till vinnare, som arbetat på ett nytänkande och hållbart sätt under coronakrisen. Region Stockholm och Visit Stockholm har i samverkan nominerat Stockholms läns kandidat. Priset delas ut den 25 november av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

-Besöksnäringen har drabbats hårt av effekterna av Covid-19. Westin Buss har lyckats ställa om sin verksamhet och hittat en lösning för att klara sig igenom krisen. När turisttrafiken försvann för bussbolaget tipsade en före detta ambulanssjuksköterska om att sjukvården behövde fler förare till sjukvårdstransporter, säger Inger Starheim Lagerquist, avdelningschef för tillväxtavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm. 

Westin Buss har sedan slutet av mars hyrt ut chaufförer som kör sjukvårdstransporter och provtagningsbilar åt Samariten Ambulans AB, som bl.a. utför sjukvårds –och ambulanstransporter åt flera svenska regioner. Avtalet med Samariten Ambulans har inneburit en ekonomisk lättnad för Westin Buss som inte behövt permittera personal i Stockholm. Det har också inneburit att man löst Samariten Ambulans förarbrist under krisen. Westin Buss har på detta sätt också breddat verksamhetens kunskap att kunna lyfta in i den framtida nya normala turistaffären.

- Med stor glädje har vi mottagit beskedet att vi både nominerats och liksom övriga nominerade vunnit Stora Turismpriset. Priset går till alla våra förare som kommit in i en helt ny roll, med stort engagemang och vilja att lära sig något nytt har alla i verksamheten fått det att fungera. Inriktningen har varit att transportera coronasjuka vilket kunde avskräckt, men vi har känt att det vi gör är samhällsnyttigt. Detta har dagligen belönats genom att allmänheten på olika sätt visat uppskattning, kommenterar Björn Boman, VD för Westin Buss.   

- Westin buss har på ett föredömligt sätt ställt om och anpassat sig till den rådande krisen. Det krävs både nytänkande och förändringsvilja för att klara av den stora påverkan som Covid-19 har, säger Caroline Strand, VD Visit Stockholm.

Fakta om Westin Buss omställning under coronakrisen

Westin Buss har sedan slutet av mars hyrt ut chaufförer som kör sjukvårdstransporter samt provtagningsbilar åt Samariten Ambulans AB som bl.a. utför sjukvårds –och ambulanstransporter åt flera svenska regioner. En sjuksköterska följer med och genomför prover på patienter. Chaufförerna får inte köra sjukvårdstransporter där det sker en direkt vård i fordonet.

Det är inte alla chaufförer som kör sjukvårdstransporter utan det är på frivillig basis.

Riskbedömningar har genomförts för att säkerställa vilka chaufförer som kan och har möjlighet att utföra den här typen av arbetsuppgifter med tanke på ev. riskgrupper och ålder. Det är även fysiskt krävande och innebär lyft av bår och arbete med skyddsutrustning. Det är andra arbetstider och scheman än vad chaufförerna har vanligtvis. De mer än 30 chaufförer som anlitats har genomgått en tvådagarsutbildning innan de hyrts ut till Samariten Ambulans.

Om Stora Turismpriset

Varje år delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen, i år med fokus på nytänkande företag under coronakrisen. Priset delas ut den 25 november av
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, en fristående
stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism.
Tillväxtverket är stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration
och förvaltning hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson