2021-09-06 12:55NYHETER

Visitstockholm.com nominerad till Svenska Designpriset

Nominering visitstockholm.comSvenska Designpriset

Visitstockholm.com är nominerad till Svenska Designpriset för 2021 inom kategorin Information - digital. 

Visit Stockholm låter Stockholmsexperterna, redaktörer och Stockholmarna själva, inspirera till att utforska huvudstaden oavsett om du är på besök eller vill flytta till Stockholm för att jobba och bo, står det i nomineringstexten på Designprisets röstningssida.

Visitstockholm.com nya innehåll och utseende bygger helt på utgångspunkten att insikter om målgruppens behov är avgörande för att skapa relevans och engagemang i en starkt digitaliserad värld. Behoven och drivkrafterna i målgruppen styr innehåll och form.

Tillsammans med digitalbyrån Fröjd har Stockholm Business Region, med sina två dotterbolag Invest Stockholm och Visit Stockholm, därför utvecklat en ny digital tjänst.

Arbetet med att utveckla en ny tjänst byggd på målgruppsinsikter har lett till förändrade arbetssätt och samarbeten över bolagsgränser. Insikterna visade att det är ovidkommande om du besöker Stockholm i tre dagar som turist eller om du planerar att spendera resten av ditt liv här. Talangrekryteringen till Stockholm och bearbetningen av besökare och resenärer är därför sammanslagen i en gemensam tjänst för bolagen. En ny contentredaktion har etablerats mellan Invest Stockholm och Visit Stockholm.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com

Kontaktperson

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson