2022-11-15 08:00NYHETER

Världskongress för hållbar turism till Stockholm 2024

Karusell Kungliga Djurgårdens intressenterKungliga Djurgården Gröna lund

Nu är det klart: Den globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som initierades av bland annat FN, väljer att arrangera sin nästa världskongress om hållbarhet i Sverige, 23-25 april 2024, på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Nyligen erhöll Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) den högsta utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för sitt framsynta hållbarhetsarbete utifrån GSTC:s kriterier. KDI är en förebild för hur ett strukturerat hållbarhetsarbete kan göras för andra aktörer och för destinationen som helhet. Visit Sweden och Tillväxtverket har tillsammans med Visit Stockholm och KDI ansökt om att Stockholm och Kungliga Djurgården ska vara platsen för GSTC:s världskongress år 2024.

Vår gemensamma utvecklingsresa mot en mer hållbar destination fortsätter framåt med oförminskad styrka. Att Visit Sweden väljer Stockholm som värdstad och Kungliga Djurgården som plats för GSTC:s konferens nästa år är fantastiskt. Ett kvitto på det viktiga arbete KDI har gjort och prisats för av GSTC. Konferensen ger oss möjligheten att positionera Stockholm och Sverige i världen, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm.

Sverige har höga ambitioner för en växande turism och hållbar besöksnäring fram till 2030 – och för att lyckas behövs samarbete mellan olika aktörer. Stockholm är som huvudstad motor för besöksnäringen i Sverige. Stadens hållbarhetsarbete grundar sig i FN:s första miljökonferens 1972 som var förlagd till Stockholm och att Stockholm blev utsedd till EU:s första Green Capital 2010. I somras arrangerade Stockholm FN-konferensen +50, som en uppföljning av konferensen 1972. Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhets mål är utgångspunkten för stadens Vision 2040, satsningar och grundläggande för allt arbete som genomförs.

Visit Sweden övergripande mål om att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att leda mot ett mer medvetet resande är utgångspunkten i allt vårt arbete. Därför är det extra glädjande att Sverige blir det land som ska arrangera GSTCs världskongress, säger Susanne Andersson som är VD för Visit Sweden. Detta ger oss möjlighet att tillsammans med svenska näringslivet fortsätta arbeta med hållbar utveckling för att skapa långsiktighet och konkurrenskraft. Världskongressen ger Sverige möjlighet att på den internationella arenan synliggöra utvecklingen som sker. 

GSTCs årliga, globala kongress samlar internationella och nationella aktörer från hela världen. Syftet med att arrangera kongressen i Sverige är för Visit Sweden, Tillväxtverket, Visit Stockholm och KDI att skynda på den hållbara utvecklingen och lyfta de som kommit långt i hållbarhetsarbetet som förebilder.

Kungliga Djurgårdens Intressenter samarbetar sedan länge för en hållbar utveckling på Djurgården såväl som inom branschen. Nyligen fick vi utmärkelsen Green Destinations Platinum Award efter att ha uppfyllt kriterier utgående ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030. Därför känns det både roligt och inspirerande att få välkommna GSTC:s viktiga konferens till Stockholm och till oss på Djurgården 2024, säger Camilla Zedendahl, VD för Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Global Sustainable Tourism Council ansvarar för den globala GSTC-standarden för hållbart resande och turism och tillhandahåller internationell ackreditering av certifieringsorgan för hållbar turism.

GSTC bildades år 2007 som ett partnerskap för hållbar turism och initierades av Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), och United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tillsammans med en koalition av 32 partners inom turistindustrin. Syftet var att skapa gemensamma, universella och globala hållbarhetsprinciper för turistverksamhet och en standardisering för hållbar turism.

Sverige och Stockholm ligger i framkant:

  • Sverige har en tydlig, hållbar vision för svensk turism och besöksnäring: “2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation”.
  • Sverige är ett land som associeras med tillgängliga naturupplevelser och Sverige är rankad som den mest hållbara destinationen i världen, två år på raken enligt internationella undersökningsföretaget Euromonitor Internationals Sustainable Travel Index.
  • Norra Sverige har blivit en arena för hållbar utveckling och framtidsanda med nya, innovativa företag och hållbarhetssatsningar. Besöksnäringen spelar här en betydande roll i platsutvecklingen för att skapa långsiktigt gynnsamma förutsättningar för ett växande och attraktivt samhälle. Inte enbart för besökare, utan även för att attrahera ny arbetskraft och kunskap till regionen.
  • I Sverige finns ett växande intresse för att arbete enligt GSTCs hållbarhetskriterier och destinationer som Järvsö, Västerbotten och Kungliga Djurgården arbetar redan med dem.
  • Redan år 2002 lanserades Svenska Nature’s Best vilket blev en av de första kvalitetsmärkningarna för ekoturism i världen. Nature´s Best har varit en viktig intressent i utvecklingen av GSTC.
  • Göteborg har utsetts till världen mest hållbara destination för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index (GDSI).
  • Stockholm är en internationell föregångare för globala miljö- och klimatinitiativ. Stockholm har utsetts till världens mest hållbara stad 2022 enligt ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights och är en av Europas klimatsmartaste städer enligt en studie gjord av The Economist Intelligence Unit.
  • Som en viktig del av destinationen Stockholm välkomnar Kungliga Djurgården över 15 miljoner besökare varje år. Djurgården arbetar brett för långsiktig hållbarhetsutveckling och i september i år tilldelades Kungliga Djurgården som en av två storstadsdestinationer i världen, GSTCs Green Destination Platinum Award för sitt strukturerade arbete med hållbarhet.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson