2020-08-05 11:49NYHETER

Svenskar står för den största delen av gästnätter i Stockholm.

Sommar Stockholm badställeBadställe i Stockholm

Antalet kommersiella gästnätter i Stockholms län minskade med 70,8 procent jämfört med 2019. Det är en någon förbättring från april och maj, som båda låg på minus 78 procent. I volym, det vill säga antal gästnätter, är tappet i juni stort. I juni 2020 genomfördes det 1 059 000 färre gästnätter än juni 2019. Inkvarteringsstatistik för juni månad är publicerad av Tillväxtverket och SCB.

Totalt innebär det att det i juni genomfördes 436 000 gästnätter. 85 procent av dessa utgjordes av gästnätter med svenska gäster, en minskning med 58 procent och 66 000 var utländska gästnätter, en nedgång med 89 procent. Vilket visar att det i huvudsak är svenskar som hemestrat.

Stockholms tillbakagång vad gäller gästnätter i juni är värre än för landet i sin helhet: -48 procent. Även jämfört med rikets andra två storstäder har Stockholm drabbats hårdare. Göteborg backar minus 67 procent och Malmö  minus 62 procent i juni. Vad gäller nationellt så backar de svenska gästnätterna med 35 procent och de utländska 80 procent.

Genom Benchmarking Alliance kan vi se att beläggningen för juli i Stockholms stad totalt sett också var låg. Beläggningen för juli månad låg i genomsnitt på 20 procent (jämfört med 77 procent året innan). Det är en liten ökning jämfört med juni som hade 14 procents beläggning.

När man bara går runt på gator och torg så ser man att det finns en del utländska turister. De som kommer är de som på ett hyfsat enkelt sätt kan ta sig hit, från närmarknader i Europa. Vissa dagar i slutet av juli är beläggningen uppe på 30 procent, vilket ger ett visst hopp inför augusti. Säger Karin Mäntymäki, tillförordnad vd för Visit Stockholm.  

Prognosen för gästnätter för augusti visar vid augustis början att bara 15 procent är bokat i Stockholm, medan motsvarande bokningsläge samma datum året innan var 66 procent. Det är mindre än en fjärdedel av förra årets bokningsvolym för augusti, enligt Benchmark Alliance siffror.

Ordentlig ökning av bokningar sker bara 1-2 veckor framåt. Det är uppenbart att situationen är fortsatt mycket svår för hotellen, med dels den lägre beläggningen än normalt, dels svårigheter att bemanna och driva verksamhet med så kort framförhållning. Dessutom tillkommer försäljningsarbete löpande som normalt sett är avklarat sedan länge, säger Johan Johander, analyschef Benchmark Alliance.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici