2013-03-11 11:15NYHETER

Svag utveckling under januari 2013

597 000 gästnätter gjordes under januari i Stockholms Län. Det är ungefär lika många som under samma månad föregående år. Sett till de olika boendeformerna fortsätter antalet gästnätter på hotell att öka, medan det är färre som bor på camping och vandrarhem.

Den största utländska marknaden för Stockholm är Tyskland följt av Storbritannien, USA och Norge. Men under januari är den ryska marknaden dominerande.

Januari månad är en viktig reseperiod för den ryska marknaden och det är därför glädjande att antalet ryska besökare fortsätter att öka i Stockholm. Under januari hade Stockholm 18 631 gästnätter, vilket är en ökning med 2 procent. I övrigt är januari en generellt sett svag månad när det gäller antalet gästnätter.

De svenska övernattningar steg, jämfört med januari 2012. Framför allt gäller det hotell i Stockholms stad. Antalet utländska gästnätter minskade med 2 procent, till stor del beroende på en svag utveckling för Europa utanför Norden.

Under 2012 hade Stockholm 10,8 miljoner gästnätter, vilket gör oss till en av de största turistdestinationerna i Europa.  Ryssland är den tionde största internationella marknaden i Stockholm, med 121 000 gästnätter 2012. Det kan jämföras med de 441 000 tyska gästnätterna under samma år.

Läs hela januarirapporten


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand