2021-07-07 06:53NYHETER

Stockholm inventerar för framtidens nattliv

Foto: Tove FreijFoto: Tove Freij

Creative Footprint är en internationell modell för att inventera utbudet av platser för musik, klubbar, gallerier och informella kreativa utrymmen. Det är också ett verktyg för att mäta nattlivet och kulturaktivitetens inverkan på städer. Den utarbetade metoden möjliggör för Stockholm att jämföra sig med städer som Berlin, New York och Tokyo, som redan gjort motsvarande mätning.

Nattlivet betyder mycket för stockholmare, besökare och turister, men står också för många viktiga arbetstillfällen. Det är en viktig del av Stockholms identitet och attraktionskraft som vi måste värna och utveckla. Med Creative Footprint får vi ett välkommet verktyg för att kunna mäta nattlivets och kulturens inverkan på Stockholm och andra städer”, säger Anna König Jerlmyr, ordförande Stockholm Business Region och finansborgarråd Stockholms stad.

Mätningen görs av VibeLab i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, Stockholm Business Region och Atrium Ljungberg och bygger på ett engagemang från hela nattlivet.

Musik-, kultur- och nattlivet är en kreativ motor för hela Stockholm. För att skapa goda förutsättningar för nattklubbar, livescener och evenemangsarrangörer jobbar vi på många olika fronter, bland annat har vi tagit fram en nattlivsstrategi och en bullervägledning för musikverksamheter. Creative Footprint ger oss ännu ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa en dynamisk och nattklubbsvänlig stad med liv och rörelse, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Nattlivet är en viktig aspekt för en storstads dragningskraft. Inventeringen ger oss en bättre bild av vilka värden som finns, vad som saknas och en grund att skapa en ännu mer attraktivt Stockholm framöver, säger Oskar Öholm, VD Fastighetsägarna Stockholm.

Atrium Ljungberg har pekat ut kulturdriven stadsutveckling som en av sina affärsstrategier.

Vi vet att musik- och kulturliv är viktiga motorer för en attraktiv stad, både på ett ekonomiskt och ett socialt plan. Att jobba med kulturdriven stadsutveckling är därför viktigt för oss på Atrium Ljungberg, säger Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg. För att Stockholm ska vara en attraktiv plats för näringsliv, talang och boende är det avgörande att vi slår vakt om stadens själ och identitet och här har musik och nattlivet en central roll.

Jakob Grandin är entreprenör inom Stockholms nattlivsscen och har länge förespråkat att mätningen görs i Stockholm.

Footprintrapporten är väldigt efterlängtad. Att för första gången få en tydlig bild av hur Stockholms nattliv fungerar både utifrån sociala, demografiska och ekonomiska aspekter kommer göra att natten som plattform för alla typer av verksamheter kommer kunna ses på andra sätt. Möjligheten att jämföra Stockholm med andra städer som gjort rapporten kan synliggöra potentialen för Stockholm att bli bättre och ge oss tydliga vägar och verktyg för vad vi tillsammans kan göra för att skapa en nattstad i världsklass, säger Jakob Grandin.

Om Creative Footprint

Genom fokusgrupper och djupintervjuer av såväl arrangörer som besökare. Bland mätpunkterna är nattlivets olika genres, antalet aktörer i olika genre, var nattlivets är lokaliserat, besökare per genre/plats, ekonomiskt stöd till nattlivet och omsättning per genre.

Kartläggningen genomförs i partnerskap med University of Pennsylvania (PennU). Resultatet kommer att presenteras i en rapport i slutet av året. https://www.creative-footprint.org/

 

För frågor om rapporten:

Fastighetsägarna Stockholm: Helena Olsson helena.olsson@fastighetsagarna.se 0705208110

Stockholm Business Region: Elin Karlsson elin.karlsson@stockholm.se 0736630303

 

För frågor till borgarråden:

Finansborgarrådet: Nils Annink, nils.annink@stockholm.se 08-508 291 44

Kulturborgarrådet: Nora Gahnström Kibayi, nora.gahnstrom.kibayi@stockholm.se 08- 508 294 24Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici